Tak przewiduje przyjęta w czwartek przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. Ma zapewnić dostęp do informacji związanych z podatkami, a także gwarantować pełną transakcyjność – umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT.

Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Ograniczone zostaną także koszty zagranicznych przekazów pocztowych z tytułu nadpłaty podatku zwracanej podatnikom mieszkającym poza terytorium Polski.

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza wprowadzi również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj więcej

Coraz więcej spraw załatwimy bez biegania po urzędach