Posłowie rozpoczynają prace nad przygotowaną przez rząd nowelą ustawy o dowodach osobistych. Na czwartek zaplanowano w Sejmie jego pierwsze czytanie. Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie trzeba opatrzyć podpisem elektronicznym (zwanym podpisem osobistym). Będzie przez urząd traktowany tak samo jak podpis własnoręczny.

Czytaj także: Nowe dowody osobiste od wiosny 2019. Zastąpią podpis elektroniczny

Dowód wyposażony będzie w profil osobisty zapewniający wysoki poziom zaufania. Umożliwi on potwierdzenie tożsamości w usługach online poprzez przyłożenie nowego dowodu do czytnika oraz wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej.

Nowe przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym spełni warunki dokumentu podróży zgodnego z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Czas goni. Nowe dokumenty mają być wydawane już od marca 2019 r. Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano jeszcze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dowód elektroniczny funkcjonuje już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech czy we Włoszech.

Najczęściej jest on wykorzystywany do identyfikacji i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu. Z funkcji elektronicznych korzystają osoby dorosłe, najczęściej na zasadach dobrowolności (Hiszpania, Luksemburg). Podobne rozwiązania przyjęto w projektowanej ustawie. ©?