Wnioskodawca wystąpił do dyrektora Izby Administracji Skarbowej o podanie liczby pracowników i funkcjonariuszy tego organu, u których od 1 sierpnia 2020 r. do konkretnego dnia listopada 2020 r. stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. A także o wskazanie jednostek organizacyjnych, w których wówczas pracowali lub pełnili służbę. Wnioskodawca nie krył, że domaga się takiej informacji z powodu możliwego zagrożenia realizacji zadań IAS z powodu braków kadrowych. W sprawach podatkowo-skarbowych upływający czas bywa dominującą okolicznością.

Dyrektor IAS powiadomił jednak wnioskodawcę, że dane o stanie zdrowia pracowników nie są informacją publiczną i nie mogą być udostępniane ze względu na ochronę prywatności.

Czytaj też:

Koronawirus: czy pracodawca ma prawo pytać pracownika o zaszczepienie się?

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność dyrektora IAS, wnioskodawca wyjaśnił, że nie chodzi mu o konkretne dane personalne. Wniosek dotyczy danych statystycznych, które są informacją publiczną, gdyż stan zagrożenia epidemiologicznego jest aktualnie jedną z najważniejszych spraw w Polsce. Wiadomo również, że dyrektorzy IAS sporządzają dla Ministerstwa Finansów oraz dla szefa służby cywilnej raporty o aktualnej liczbie zakażeń pracowników i funkcjonariuszy w IAS.

Odpowiadając na skargę, dyrektor IAS podtrzymał ocenę, że dane o liczbie zakażonych pracowników i funkcjonariuszy IAS nie są informacją publiczną. Informacja o zachorowaniach pracowników na Covid-19 nie wiąże się ani z funkcjonowaniem IAS, ani z jej działalnością publiczną. Nie ma zatem racji skarżący, że informacja o liczbie zakażonych osób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych IAS wskazywała na rozmiary możliwych zakłóceń w ich działalności.

Sąd nie zaakceptował jednak takiego stanowiska i – uwzględniając skargę – zobowiązał dyrektora IAS do rozpatrzenia wniosku. Zwrócił uwagę, że skarżący nie żądał danych o stanie zdrowia konkretnych pracowników, a jedynie ogólnych informacji o liczbie pracowników i funkcjonariuszy, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca Marta Laskowska-Pietrzak powiedziała, iż bez wątpienia ta choroba w sposób szczególny wpływa na funkcjonowanie państwa, w tym jego administracji publicznej. W Polsce trwa stan epidemii, a osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem, jest poddawana obowiązkowej kwarantannie. Przekłada się to na absencję chorobową.

Żądana informacja o liczbie stwierdzonych zakażeń koronawirusem wśród pracowników i funkcjonariuszy IAS obrazuje więc obsadę kadrową w tej jednostce oraz w jednostkach jej podległych w danym okresie. W istocie jest to więc informacja o organizacji pracy tej jednostki w okresie epidemii, co zalicza ją do informacji publicznej.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Lu 42/21