Kancelaria Tatar i Wspólnicy była doradcą prawnym Medicalgorithmics, spółki notowanej - od 3 lutego 2014 r. - na rynku głównym warszawskiej giełdy, będącej producentem i dostawcą innowacyjnej technologii w obszarze zdalnej diagnostyki kardiologicznej, specjalizującej się w zakresie zdalnego monitoringu i analizy sygnału EKG w oparciu o autorską technologię – system PocketECG. Wprowadzenie akcji Medicalgorithmics na rynek główny GPW związane było z przeniesieniem notowań z NewConnect, gdzie spółka obecna była od listopada 2011 r.

Prospekt emisyjny, na podstawie którego akcje Medicalgorithmics zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, został zatwierdzony przez KNF w dniu 10 stycznia 2014 r.

Emitentowi doradzali radcowie prawni Marek Tatar (wspólnik zarządzający), Rafał Białka i Krzysztof Flak. Doradztwo kancelarii Tatar i Wspólnicy objęło m.in. badanie stanu prawnego emitenta, sporządzenie fragmentów prospektu emisyjnego, doradztwo w postępowaniu przed KNF oraz w trakcie procedury dopuszczania i wprowadzania akcji do obrotu giełdowego prowadzonej przez GPW. Kancelaria doradzała też w zakresie obowiązków informacyjnych, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz czynnościach korporacyjnych emitenta.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu i zaangażowaną w projekt był Trigon Dom Maklerski S.A.