Niekomercyjna strzelnica bez żadnej dodatkowej infrastruktury miała być urządzona na stoku góry, w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Jest tam duży ruch turystyczny, znajdują się tam liczne szkółki narciarskie wraz z wyciągami. Na podstawie negatywnej opinii burmistrza miasta starosta odmówił inwestorowi udzielenia pozwolenia na przesunięcie mas ziemi mających posłużyć do utworzenia wałów ziemnych o długości 50 m.

Inwestor zwrócił się do wojewody śląskiego o umorzenie postępowania w tej sprawie jako bezprzedmiotowego. Jego zdaniem inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę. Wniosek dotyczy robót ziemnych bez użycia jakichkolwiek wyrobów budowlanych. Wały ziemne mają pełnić funkcję niekomercyjnej strzelnicy przeznaczonej do wyłącznego użytku inwestora. Nie są obiektem budowlanym, a taka inwestycja nie wymaga również zgłoszenia zamiaru budowlanego organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Czytaj także: Budowa strzelnicy wymaga pozwolenia - wyrok WSA

Wojewoda stwierdził, że nawet po adaptacji terenu na otwartą strzelnicę obiekt musi mieć wymaganą infrastrukturę, która powstaje z użyciem materiałów budowlanych. Wraz z niezbędną infrastrukturą jest więc obiektem budowlanym, do którego stosuje się przepisy prawa budowlanego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach inwestor powtórzył, że wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego dotyczy wykonania robót polegających na przesunięciu mas ziemnych bez użycia jakichkolwiek materiałów budowlanych. Ustawa o broni i amunicji nie zawiera definicji strzelnicy i nie reguluje szczegółowo zasad organizowania i funkcjonowania takich obiektów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę. W ocenie sądu wały ziemne o znacznych rozmiarach, niezależnie od funkcji, jaką mają pełnić, zarówno wykonane, jak i planowane, są budowlami ziemnymi. Roboty ziemne doprowadziły do nowego ukształtowania terenu, a powstałe wały ziemne mają funkcję użytkową. Wał ziemny wykonywany w określonym celu jest całością techniczno-użytkową. Dlatego wymagał pozwolenia na budowę – stwierdził sąd. Bez znaczenia jest przy tym kwestia, czy będzie to strzelnica komercyjna czy niekomercyjna, gdyż nadrzędnym celem jest ochrona obywateli i środowiska.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 83/20