Urząd poprosił o „rzetelną weryfikację" dziennikarzy. RPO pyta o podstawę

Urząd marszałkowski woj. lubuskiego zwrócił się do redaktora naczelnego lokalnej gazety o „rzetelną weryfikację" osób w niej pracujących. Zarządu Województwa nie podobały się zwłaszcza artykuły konkretnego dziennikarza. Kierownictwo „Gazety Lubuskiej” poprosiło o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Publikacja: 08.08.2022 18:48

Urząd poprosił o „rzetelną weryfikację" dziennikarzy. RPO pyta o podstawę

Foto: Adobe Stock

Obawy redakcji wywołały działania Urzędu Marszałkowskiego, które - w jej ocenie - miały na celu wywarcie presji na gazetę. Szczególne wątpliwości wzbudziło pismo rzecznika prasowego Zarządu Województwa  z 14 lipca 2022 r. do redaktora naczelnego o „dokonanie rzetelnej weryfikacji osób", z którymi pracuje redaktor naczelny oraz przypomnienie podstawowych zasad i norm wynikających z prawa prasowego.

Wyrażono w nim również krytyczną ocenę artykułów konkretnego dziennikarza, ze szczególnym uwzględnieniem formy tych tekstów. 

Po zapoznaniu się z pismem rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek stwierdził, że nie zawiera ono wniosku o publikację sprostowania w rozumieniu art. 31a ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Napisał w tej sprawie do marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak i poprosił ją o stanowisko w tej sprawie oraz wskazanie podstawy prawnej pisma do „Gazety Lubuskiej".

- Przewidziana w art. 54 Konstytucji RP swoboda wypowiedzi obejmuje nie tylko jej treść, ale również formę. Z ochrony korzystają więc również wypowiedzi kontrowersyjne i sformułowane w sposób prowokujący. Wytyczając dopuszczalne granice wypowiedzi krytycznych, w tym również w zakresie odpowiedniej formy, należy uwzględnić, że granice te powinny być zdecydowanie szerzej zakreślone w stosunku do krytyki osób pełniących funkcje publiczne niż w wypadku krytyki osób takich funkcji nie pełniących - podkreślił RPO.

Jak przypomniał, pogląd, że osoby pełniące funkcje publiczne muszą w większym stopniu tolerować zainteresowanie opinii publicznej, w tym kierowaną pod ich adresem krytykę, potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego  i Sądu Najwyższego. 

- Ochrony swoich interesów organy władzy publicznej powinny dochodzić, korzystając z przysługujących im środków prawnych, w szczególności wniosku o sprostowanie.  Oceny tego, czy opublikowane materiały prowadzą do naruszenia dóbr prawnie chronionych, powinny zaś dokonywać sądy - wskazał rzecznik.

Organy władz publicznych powinny powstrzymywać się natomiast od wszelkich działań mogących wywrzeć skutek w postaci tłumienia krytyki prasowej (art. 6 ust. 4 Prawa prasowego).

Czytaj więcej

RPO interweniuje ws. wydawania prasy przez władze samorządowe
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?