Rada Gminy Tarnów Opolski przyjęła statut, w którym zawarła m.in. regulacje przewidujące możliwość odbywania przez nią wspólnych sesji z radami innych jednostek samorządu (sygn. akt NR NK-III.4131. 1.55.2013.AP). Tego rodzaju sesje mogą się odbywać w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw, a organizatorami wspólnych sesji mają być przewodniczący rad zainteresowanych jednostek.

Dokument zakwestionował wojewoda opolski, ponieważ regulacje statutu wykraczają poza obszar działania gminy Tarnów Opolski, co pozostaje w sprzeczności z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym.

Rada Tarnowa Opolskiego narzuciła innej radzie określoną przez siebie formułę postępowania przy zwoływaniu wspólnej sesji, bezpodstawnie ingerując w wewnętrzną organizację innej jednostki samorządu – zauważył wojewoda.

Regulacje statutowe nie mogą normować trybu pracy organów niebędących organami własnej gminy, a w szczególności organów innych gmin – ocenił organ nadzoru i unieważnił statut.