Naczelna Rada Adwokacka od wielu miesięcy zabiegała o zmianę § 7 ust. 4 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym. Po zmianie dokonanej nowelą z 1 lipca 2015 r. z rozporządzenia wykreślono zwrot „lub ustanowionemu pełnomocnikowi". Tym samym nowe przepisy istotnie skomplikowały pracę obrońców, którzy wedle wprowadzonej zmiany musieliby osobiście odbierać z placówek pocztowych awizowaną korespondencję, nie mogąc korzystać w tym zakresie z pełnomocników.

Dzisiejsze spotkanie z min. Warchołem to reakcja na pismo sekretarza NRA z dnia 16 marca br., w którym zwrócił się on ponownie o rozpatrzenie postulatu NRA dotyczącego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu. NRA interweniowała w tej sprawie od wielu miesięcy.

Naczelna Rada Adwokacka będzie z uwagą obserwować postęp prac legislacyjnych w tym zakresie.