Z projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r. wynika, że wprowadzone będą duże oszczędności na zarobkach wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej.

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że wydatki na wynagrodzenia w administracji publicznej mają być zamrożone. W myśl tych przepisów nie będą także w 2021 r. tworzone w urzędach fundusze nagród. Pozwoli to na zmniejszenie w 2021 r. wydatków na płace w jednostkach sektora finansów publicznych. Ciągle będzie możliwość przyznania nagród za szczególne osiągnięcia, pod warunkiem że zmieszczą się one w funduszu wynagrodzeń danego urzędu zaoszczędzonych na pracownikach przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach wychowawczych czy wynikających z nieobsadzenia etatów w urzędzie.

Czytaj także:

Rząd szykuje zwolnienia urzędników

Z oceny skutków regulacji wynika, że na likwidacji funduszy nagród budżet państwa zaoszczędzi w 2021 r. około 694 mln zł. Ta kwota nie uwzględnia jednak oszczędności z tego tytułu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia. W myśl projektu na nagrody nie ma też co liczyć 18 tys. pracowników urzędów pracy. Do tej pory wypłacane im nagrody były finansowane z Funduszu Pracy, w 2021 r. nie przewidziano odpisu na ten cel.

Kolejne 183 mln zł oszczędności ma przynieść zamrożenie systemowej waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Zmiany będą miały wpływ m.in. na wysokość wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów sądów powszechnych, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz na wysokość uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Skutkiem zamrożenia wynagrodzeń sędziów będzie zamrożenie innych wynagrodzeń wprost do nich relacjonowanych, np. wysokość wynagrodzenia asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego czy radców Prokuratorii Generalnej.

W projekcie rząd proponuje również zamrożenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2020. Oszczędności z tego tytułu wyniosą 466 mln zł.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ