„Udało się stworzyć silną instytucję, twardo stojącą na straży interesu publicznego” – napisał na LinkedIn Obroniecki, podsumowując swe czteroletnie kierowanie agencją.

Obroniecki był kojarzony z ujawnionym wiosną 2023 r. projektem przepisów, nakazującym biegłym rewidentom składanie do centralnej bazy wrażliwych danych o badanych firmach, wkraczających w tajemnicę handlową. Rada Przedsiębiorczości nazwała to próbą e-inwigilacji.

Czytaj więcej

Marcin Obroniecki, prezes PANA: Opór to nieodłączna część zmian