Za kandydaturą Piotra Wawrzyka zagłosowali wszyscy senatorowie PiS. Przeciw byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, dwóch senatorów niezrzeszonych (Jacek Bury i Stanisław Gawłowski) oraz dwóch senatorów niezależnych (Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz). Od głosu wstrzymała się Lidia Staroń.

Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość poseł PiS, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został 21 stycznia wybrany przez Sejm. Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu 22 stycznia.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą do czasu wyboru następcy funkcję RPO pełni prof. Adam Bodnar. Jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku.

10 marca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny (rozprawa była już wielokrotnie przesuwana i teraz też może się tak stać) ma się zająć rozpatrzeniem wniosku grupy posłów PiS, którzy chcą, by Trybunał zajął się zbadaniem konstytucyjności przepisów dotyczących pełnienia przez RPO kadencji po upływie jej terminu. Tak jak teraz jest z prof. Bodnarem.

Po odrzuceniu Piotra Wawrzyka procedura wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich musi ruszyć ponownie.