Podczas swojego wystąpienia minister zwróciła uwagę na dwa główne elementy wymagające znalezienia synergii pomiędzy nimi.

– Trzeba wypracować takie rozwiązania, które pozwolą pogodzić chłonność innowacji, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo klientów i bezpieczeństwo sektora ubezpieczeniowego w Polsce – wskazała minister Czerwińska.

Według minister Czerwińskiej kluczowe tematy, to regulacje dla Pracowniczych Programów Kapitałowych, ochrony danych osobowych, jak również zabezpieczenie branży ubezpieczeniowej przed ewentualnym „twardym" Brexitem. - Polska przygotowała się na ten scenariusz i już w marcu uchwaliła ustawę na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Zabezpieczyliśmy ubezpieczonych i ubezpieczycieli, przedłużając możliwość dostępu do rynku reasekuracyjnego w Londynie – powiedziała minister.

Podczas trwającego panelu dyskusyjnego na temat wyzwań regulacyjnych w perspektywie nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej prezes PZU Paweł Surówka powiedział, że "jeżeli na serio uważamy, że konkurencyjność polskiego rynku finansowego w przyszłości będzie zależała od naszej innowacyjności, to innowacyjność polskiego rynku i spółek będzie w dużej mierze zależała od innowacyjności i przedsiębiorczości naszego regulatora".

Jego zdaniem krajem europejskim, który będzie wykazywał się największą konkurencyjnością i innowacyjnością będzie ten, którego nadzór rozumie i wspiera biznes. - Nie możemy bać się tego, że niektóre rzeczy, my jako Polska, robimy po raz pierwszy, a dopiero potem są one implementowane na poziomie europejskim. Jestem absolutnie przekonany, że nasi regulatorzy z KNF na czele mają tego świadomość i są na to przygotowani - dodał Surówka.

Podjęte na dalszych etapach dyskusje dotyczyły nowych źródeł informacji i sztucznej inteligencji. Szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, dr Jakub Ryzenko przekonywał, że jeśli tylko firmy ubezpieczeniowe będą miały potrzebę wykorzystania danych w postaci obrazów, polski sektor kosmiczny i firmy dronowe są w stanie przygotować dla nich konkretną ofertę. To nowa szansa na ocenę ryzyka i obniżanie kosztów z wypłat na świadczenia i odszkodowania.

Omawiano również problemy związane z tworzeniem się nowych pokoleń klientów i wyzwaniach dla ubezpieczeń na życie, jak również zmieniającej się miejskiej mobilności. Elektryczne rowery, hulajnogi, które w chwili obecnej licznie pojawiają się w przestrzeni miejskiej nie są prawnie regulowane. Pojawia się więc potrzeba zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych, szczególnie w kontekście OC. To również szansa na duże zyski dla branży ubezpieczeniowa, która mogłaby rozwijać się w kierunku mikroubezpieczeń.