- Wyniki pierwszego półrocza 2020 r. zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy w kwocie 1,343 mld zł – informuje Grupa PZU. Odpisy dotyczą aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao. - Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz wzrost ryzyka kredytowego i utworzenie dodatkowych rezerw z tym związanych – tłumaczy Tomasz Kulik, dyrektor finansowy Grupy PZU. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 r. wyniósł 301 mln zł. Z wyłączeniem odpisów było to 1,644 mld zł czyli o 11 proc. więcej licząc rok do roku (1,481 mld zł).

Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 11,7 mld zł. Rok wcześniej było to ponad 11,8 mld zł. Wypłacone odszkodowania i świadczenia netto zamknęły się w kwocie niemal 7,3 mld zł. W pierwszej połowie zeszłego roku było to przeszło 7,9 mld zł.

W samym drugim kwartale zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej. Rynek oczekiwał 59 mln zł zysku.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale sięgnęła 5,6 mld zł. Rok wcześniej było to 5,9 mld zł rok wcześniej. Odszkodowania netto w drugim kwartale nieznacznie przekroczyły 4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej były nieco poniżej tej kwoty.

PZU pochwaliło się wysokimi wzrostami w segmencie życiowym. Już po pierwszym kwartale 2020 r. jego udział w tym rynku wyniósł 41,8 proc., co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. W pierwszej połowie roku dynamicznie rozwijał się także obszar zdrowia, gdzie przychody wzrosły o 20,6 proc. licząc rok do roku, do 439 mln zł.

PZU jest też jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. - Na koniec I półrocza 2020 r. PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy – czytamy w komunikacie spółki.

W środę wieczorem spółka poinformowała, że Elżbieta Hauser-Schoneich i Adam Brzozowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu w PZU SA. Na ich miejsce rada nadzorcza powołała do zarządu Małgorzatę Kot i Krzysztofa Szypułę