Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała pierwszy kwartał 2021 r. na rynku ubezpieczeń. Suma wypłaconych przez ubezpieczycieli i świadczeń sięgnęła 10,2 mld zł. Z tego 4,8 mld zł przypada na ubezpieczenia na życie, 3,8 mld zł odszkodowań i świadczeń pochodziło z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, zaś 1,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Na rynku życiowym widoczny jest przede wszystkim wzrost świadczeń z ubezpieczeń ochronnych, które wzrosły aż o 28 proc. – Dane pokazują tragiczne skutki pandemii. Wyższą śmiertelność obserwowaliśmy już od listopada 2020 r. natomiast w I kwartale 2021 r. dotyczyła ona także młodszych grup wiekowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Oprócz wzrostu świadczeń, w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Składka z ubezpieczeń ochronnych wyniosła 2,2 mld zł, o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość utrzymuje się na poziomie podobnym do zeszłorocznego: odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 2,4 mld zł i były o 5,4 proc. mniejsze niż przed rokiem, zaś odszkodowania z autocasco wyniosły 1,4 mld zł, o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem. Średnia składka za obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenie OC wyniosła w I kwartale 2021 r. 496 zł, o 11,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8 035 zł, o 11,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Z danych PIU wynika także, że na ubezpieczenia przeznaczyliśmy w pierwszym kwartale 17,6 mld zł, o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej.