- Obecnie mamy blisko pół miliona uczestników programu, na których rachunki wpłynęły co najmniej pierwsze składki. Liczba takich rachunków w PKO TFI systematycznie wzrasta. Tylko w ciągu miesiąca odnotowaliśmy przyrost o ponad 25 tys. – skomentował te wyniki Piotr Żochowski prezes PKO TFI. - Program PPK stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników i wzbudza coraz większe zaufanie. Przykład pracowników aktywnie w nim uczestniczących wpływa pozytywnie na inne osoby wahające się czy uczestniczyć w PPK – dodał.

Czytaj także: Idzie czas emerytury obywatelskiej

Już w pierwszym etapie wdrażania PPK, który w drugiej połowie 2019 r. objął największe firmy, PKO TFI, czyli spółka Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wywalczyła pozycję lidera. Obecnie ma blisko 35-proc. udział w rynku aktywów PPK. Także dwa kolejne etapy wdrażania programu pracowniczych planów kapitałowych z końca zeszłego roku, które objęły małe i średnie firmy PKO TFI może zaliczyć do bardzo udanych. - Doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i prowadzania bliźniaczych do PPK pracowniczych planów emerytalnych (PKO TFI prowadzi blisko 81,5 tys. tych rachunków) miało między innymi wpływ na to, że zdobyliśmy zaufanie zarówno dużych i średnich firm w sektorze prywatnym jak i ważnych instytucji sektora finansów publicznych – tłumaczy PKO TFI.

Z początkiem tego roku ruszył ostatni etap wdrażania PPK. Obejmuje mikrofirmy, które poza właścicielem zatrudniają co najmniej jednego pracownika oraz instytucje publiczne, czyli inaczej mówiąc budżetówkę. PKO TFI pochwaliło się, że wyprzedzając terminy przewidziane na uruchomienie pracowniczych planów kapitałowych w ramach tego etapu, umowy na prowadzenie PPK podpisały już z nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

Zgodnie z ustawą o PPK instytucje publiczne mają czas do 26 marca 2021 r. na podpisanie z wybranymi przez siebie instytucjami finansowymi umów o zarządzanie PPK oraz do 10 kwietnia 2021 r. umów o prowadzenie PPK. Terminy dla mikrofirm to odpowiednio 23 kwietnia 2021 r. oraz 10 maja 2021 r.

Łączna kwota aktywów zgromadzona na kontach uczestników programu pracowniczych planów kapitałowych we wszystkich 19 instytucjach finansowych dopuszczonych do zarządzania PPK sięga już 3 mld zł. Pieniądze te inwestowane są w przeważającej części w akcje spółek na warszawskiej GPW.