Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, z roku na rok przybywa przestępców próbujących wyłudzić pieniądze od towarzystw.

W dziale ubezpieczeń na życie w ubiegłym roku wykryto 836 czynów przestępczych na kwotę 11,3 mln zł. – W skład tej liczby wchodzą zarówno przypadki sklasyfikowane jako usiłowania, jak i rzeczywiste wyłudzenia, zarówno wykryte w toku postępowań wewnętrznych, jak i zgłoszone do organów ścigania – piszą eksperci PIU w raporcie.

Liczba wyłudzeń wzrosła więc rok do roku o 57 proc. Jednak według autorów dokumentu lepszym prognostykiem skali zjawiska jest wartość ujawnionych czynów, która wzrosła o ok. 10 proc.

– W 2013 r. po raz pierwszy przekroczyła ona granicę 10 mln zł. Obecnie wartość ta jest niewiele większa. Wyniki badań potwierdzają tendencję świadczącą o wzroście popularności ubezpieczeń życiowych wśród przestępców i są one zbieżne z obserwacjami poczynionymi w innych krajach europejskich – napisali autorzy raportu.

W 2015 r. ubezpieczyciele życiowi wypłacili ponad 19 mld zł świadczeń. Kwoty wyłudzeń stanowią więc ułamek promila tej sumy.

Dużo poważniejsza skala przestępczości jest jednak w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Tu wykryto w ubiegłym roku aż 13,1 tys. wyłudzeń na łączną kwotę 179,8 mln zł. Ilościowy wzrost wyłudzeń to 43 proc., jednak i tu eksperci wskazują, że bardziej miarodajna jest dynamika przyrostu wartości wyłudzeń, która sięgnęła 19 proc. Średnia wartość przestępstwa wyniosła około 13, 7 tys. zł.

– Tendencja wzrostowa wartości czynów przestępczych w ubezpieczeniach majątkowych utrzymuje się od kilku lat – wskazują eksperci PIU. – Liczba incydentów także wzrasta na przestrzeni lat, jednak należy ostrożnie interpretować jej przyrost, ponieważ w poszczególnych latach uczestnicy badania raportują przypadki wykrycia masowych wyłudzeń dokonywanych przez klientów indywidualnych, co zniekształca statystyki – podkreślają. – Dodatkowym utrudnieniem jest fakt częstego udziału zorganizowanych grup przestępczych, których wyłudzenia zaburzają statystyki ilościowe – dodają.

Dlatego tak jak w przypadku segmentu ubezpieczeń na życie, eksperci zaznaczają, że głównym wyznacznikiem tendencji zjawiska wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych jest ogólna kwota wykrytych wyłudzeń. Ta co rok rośnie jednak w tempie dwucyfrowym.

Dominującą pozycją wśród wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych są oszustwa kierowców. Jak policzyła PIU, liczba przestępstw w obszarze OC komunikacyjnego to łącznie ponad 9 tys., na kwotę ponad 112 mln zł. Liczba przestępstw w obszarze autocasco to 2,2 tys. wyłudzeń na kwotę 33,8 mln zł

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

85 proc. zdarzeń na rynku majątkowym dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. – Ofiarami zorganizowanej przestępczości gospodarczej padają nie tylko zakłady ubezpieczeń, lecz wszelkie podmioty działające na rynku finansowym – zauważają autorzy raportu. Ich zdaniem z tego względu konieczne jest kontynuowanie i rozszerzanie rozpoczętej współpracy z branżą bankową w celu wzajemnego udostępnienia danych o kliencie, wymiany doświadczeń i realizowania działań ustawodawczych w celu stworzenia spójnych antyfraudowych systemów wymiany danych.

– Coraz częstsze szkody osobowe w OC kierowcy wymuszają ewolucję metod detekcji i całkowite przemodelowanie procesów likwidacji szkód – rekomendują eksperci.