Dochód osoby w wieku 16-24 lata to obecnie niemal 90 proc. tego, co zarabia w Unii Europejskiej osoba w wieku 25-49 lat. A jednocześnie to zaledwie 80,3 proc. dochodu 65 plus! Generalnie dochody tych najmłodszych są średnio bliższe temu, co osiągają osoby w średnim wieku. Ale takie porównanie pokazuje też, gdzie lepiej być młodym ni ż starym. A takich krajów jest sporo. Z wyliczeń Krzysztofa Kutwy, analityka Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że najbardziej młodzi przebijają dochody emerytów na Łotwie, stanowiąc ponad 142 proc. emerytury. Na Litwie jest to 137 proc. Wysokie dochody (albo niskie emerytury), przekraczające 100 proc. dochodów 65+, są jeszcze w Bułgarii, na Malcie, w Estonii, Czechach, Chorwacji, na Słowenii, w Belgii, Irlandii, Niemczech, na Cyprze i Słowacji. Na Węgrzech dochody są niemal identyczne. Potem zaczynają się kraje, które średnią obniżają. Jest wśród nich Polska - 98,9 proc. na korzyść seniorów. Najgorzej młodym jest w Luksemburgu - ich dochód to około 72 proc. emerytury.

Porównanie dochodów najmłodszych z tym, co osiągają osoby w średnim wieku. Średnia dla UE jest bliska 90 proc. Najbliższa 100 procentom jest w Austrii, niewiele gorsza na Słowenii. Najgorzej jest w Rumunii - niecałe 77 proc. W Polsce Eurostat wyliczył, że dochody osób w wieku 16-24 stanowią 81 proc. tego, co osiąga osoba w wieku 25-49 lat.