17,4 proc. osób w wieku 65+ w Polsce było zagrożonych ubóstwem w 2019 roku - podał Eurostat na podstawie najnowszych dostępnych danych z badań. To 10. najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. Między 2018 a 2019 rokiem liczba osób zagrożonych ubóstwem przy tym wzrosła o 1,9 pkt. proc., co było siódmym najwyższym wzrostem w UE, a 2019 był szóstym rokiem z rzędu wzrostu tego wskaźnika.

W tym dużo bardziej zagrożone ubóstwem są kobiety 65+ - 20,6 proc., niż mężczyźni - 12,6 proc. Znaczenie ma tu niższy o pięć lat wiek emerytalny, co skutkuje niższą emeryturą.

Niepokojące są informacje GUS o warunkach życia starszej ludności - pisze Business Insider Polska.

Według badań ubóstwa - definiowanego jako brak możliwości zaspokojenia potrzeb, poniżej którego następuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka - doświadczało aż 19,8 proc. osób 65+ w 2018 rok (najnowsze dostępne dane). Trzy lata wcześniej było to 15,8 proc., więc sytuacja się pogorszyła.

Jedną z przyczyn jest wzrost liczby osób starszych, żyjących z emerytury. Między 2018 rokiem, a wrześniem 2020 według badania BAEL GUS-u liczba osób biernych zawodowo w wieku 60/65+ wzrosła z 7,28 mln do 7,58 mln.

W tym czasie liczba pracujących spadła z 16,6 do 16,5 mln. Wzrósł też udział osób 65+ w grupie 20 proc. o najniższych dochodach. W 2015 roku starsi stanowili 12,1 proc. tej grupy, a w 2018 - już 18,2 proc. - podaje GUS.