- W pierwszym półroczu 2021 r. wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 87 proc. wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie. Oznacza to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,7 proc., czyli o 1,3 punktu procentowego powyżej celu zakładanego w strategii do roku 2024 – podkreśla w komunikacie spółki dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. – W tym okresie przypis składki brutto przekroczył istotnie 12 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem w tej części roku. Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych – dodaje.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym półroczu 2021 r. 1,671 mld zł (wzrost o 455 proc. r/r), a w samym drugim kwartale 774 mln zł (wzrost o 318 proc. r/r). Wskaźnik ROE w pierwszej połowie roku wyniósł 18,7 proc. (wzrost o 15,1 pkt proc.), a w drugim kwartale 17,1 proc. - Wyniki te stawiają PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie – czytamy w komunikacie spółki.

Prezes PZU wyjaśnia, że osiągniecie tak dobrych poziomów sprzedaży, rentowności i zysku to rezultat konsekwentnie realizowanej nowej strategii Grupy PZU, na przykład w obszarze rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych, zarządzania aktywami, usług medycznych czy budowania wspólnej oferty ubezpieczeniowo-bankowej. Pierwsza połowa 2021 r. stała też pod znakiem mniejszych zawirowań gospodarczych związanych z pandemią COVID-19 i ogólnej poprawy sytuacji rynkowej. Dla Grupy PZU było to też półrocze wolne od dodatkowych obciążeń związanych z odpisami z tytułu działalności bankowej, które istotnie wpływały na wynik w poprzednim roku. W drugim kwartale segment bankowy dołożył do wyniku netto Grupy 165 mln zł (w pierwszym kwartale było to 86 mln zł).

Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2021 r. wzrosła o 5,6 proc. r/r - do 12,3 mld zł. W drugim kwartale składka wyniosła 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r.

- Duży wzrost w drugim kwartale to rezultat zwiększonej sprzedaży w obydwu kluczowych segmentach ubezpieczeniowych. Po stronie majątkowej składka zwiększyła się o 15,2 proc. r/r, głównie dzięki rosnącemu popytowi na produkty korporacyjne. W ubezpieczeniach na życie ten wzrost wyniósł 5 proc. r/r, przede wszystkim w wyniku wysokiej dynamiki sprzedaży produktów ochronnych – tłumaczy Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy. Zwraca uwagę, że wynik netto na poziomie 774 mln zł w drugim kwartale jest efektem bardzo dobrej rentowności właśnie ubezpieczeń majątkowych oraz wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. – Jednocześnie osiągnęliśmy wspomniany wynik netto w warunkach utrzymującej się presji w segmencie życiowym, gdzie zwiększona w wyniku pandemii śmiertelność w drugim kwartale nie pozwoliła jeszcze na powrót do wcześniejszych rentowności - dodaje Tomasz Kulik.

W pozakomunikacyjnych ubezpieczeniach korporacyjnych w drugim kwartale składka wzrosła o 86 proc. r/r – do 0,47 mld zł. W przypadku ubezpieczeń masowych innych niż komunikacyjne, składka wzrosła o 17 proc. r/r – do ponad 1 mld zł, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami z Grupy PZU, ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń mieszkaniowych.

Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła w drugim kwartale o 5 proc. r/r – do 2 mld zł, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi portfela AC. Na rynku utrzymuje się duża konkurencyjność i presja cenowa, co w połączeniu z inflacją i kursem euro przekłada się na wyższe rok do roku koszty odszkodowań.

W ubezpieczeniach na życie głównym motorem wzrostu składki były produkty ochronne, których sprzedaż wzrosła o 34 proc. r/r w drugim kwartale i o 32 proc. r/r w pierwszej połowie roku. Znaczący wzrost składki nastąpił również w produktach inwestycyjnych – o 23,8 proc. r/r w drugim kwartale, głównie za sprawą ich sprzedaży poprzez banki.

- Bankowy kanał sprzedaży jest dla Grupy PZU jednym ze strategicznych obszarów wzrostu. Jesteśmy w tym segmencie niekwestionowanym liderem. Nasz udział w polskim rynku bancassurance w połowie 2021 r. wyniósł 26,4 proc. Mamy ok. 2,5 mln klientów ubezpieczonych za pośrednictwem banków. Rozwój współpracy PZU z Bankiem Pekao i Alior Bankiem oraz wyniki sprzedażowe w pierwszej połowie roku potwierdzają pozytywny dla nas trend -tłumaczy w komunikacie Beata Kozłowska-Chyła. Dziś już co piąty klient banków Pekao i Alior zaciągający pożyczkę gotówkową lub kredyt posiada ubezpieczenie PZU.

Autopromocja
PARKIET CHALLENGE - GRA GIEŁDOWA

Zainwestuj wirtualne 15 000 zł i wygraj atrakcyjne nagrody

Dołącz do gry

W pierwszym półroczu 2021 r. składka pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie, do niemal 700 mln zł, a ze współpracy z wszystkimi bankami - blisko o połowę, do ponad 1 mld zł.

6 października PZU wypłaci dywidendę w wysokości 3,5 zł na akcję– w sumie ponad 3 mld zł. Będzie to najwyższa kwota wypłacona w tym roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.