Ubezpieczyciele planują w tym roku uzyskanie łącznego wyniku finansowego netto na poziomie 5,25 mld zł – o 25,55 proc. wyższego od ubiegłorocznego (4,18 mld zł) – podaje Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu „Plany finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2017 r.".

Ma na to wpłynąć m.in. spadek poziomu bezrobocia oraz wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych, a negatywne skutki może mieć m.in. niepewność co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do zagrożeń pozaekonomicznych towarzystwa zaliczyły m.in. utrzymujący się spadek zaufania do branży ubezpieczeniowej związany z nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi, wzrost cen polis OC, zmiany legislacyjne i cyberzagrożenia.

Więcej oszczędności

Poprzedni rok nie był dobry dla ubezpieczycieli życiowych. W 2016 r. składka spadła o 13,33 proc. Towarzystwa spodziewają się, że trend wyhamuje w tym roku do 3,06 proc., a składka wyniesie ok. 23,13 mld zł. Spodziewany zysk netto w ubezpieczeniach życiowych to 2,28 mld zł.

Według ubezpieczycieli wzrośnie znaczenie ubezpieczeń ze składką regularną (czyli opłacaną systematycznie, np. raz na kwartał czy raz w roku) i długoterminowych produktów oszczędnościowych, czyli dodatkowego składania pieniędzy na emeryturę. Optymizm ten związany jest z planowaną reformą emerytalną, z którą towarzystwa wiążą nadzieje na rozwój nowych produktów.

Zakłady ubezpieczeń liczą, że program 500+ zaowocuje większym zapotrzebowaniem na polisy posagowe, zabezpieczające finansowo start dzieci w dorosłe życie. Prawdopodobnie dalej będzie rosła też sprzedaż polis medycznych i zdrowotnych. Możliwy jest natomiast dalszy spadek sprzedaży w ubezpieczeniach inwestycyjnych i oszczędnościowych ze składką jednorazową, co wynika z wprowadzonych w ubiegłym roku zmian w przepisach.

Rośnie składka z OC

W ubezpieczeniach majątkowych towarzystwa spodziewają się stabilizacji. Przewidywane tempo rozwoju tego sektora oceniane jest na 4–5 proc., a składka ma wzrosnąć do poziomu 32,74 mld zł z 32,18 mln zł w 2016 r.

Głównym obszarem wzrostu w grupie produktów majątkowych będzie segment ubezpieczeń korporacyjnych oraz ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Towarzystwa przewidują, że więcej składki wpłynie do nich z polis komunikacyjnych, ale wzrost ten nie będzie tak duży jak w 2016 r., kiedy drastycznie zdrożało OC. W tym roku tak dużych podwyżek składek dla kierowców już nie będzie, choć towarzystwa deklarują, że nadal będą koncentrować się przede wszystkim na poprawie rentowności tergo produktu.

Według nadzoru z perspektywy sektora osiągnięte pozycje finansowe są z reguły zbieżne z planowanymi, a ewentualne różnice nie przekraczają 10 proc. „Pozwala to przyjąć, że plany finansowe zakładów ubezpieczeń na rok 2017 zostaną w znacznym stopniu zrealizowane" – uważa KNF.