Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną.

— Wybór Prezesa ULC na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. Cieszę się, że konsekwentnie realizowana polityka państwa w obszarze lotnictwa cywilnego przynosi wymierne rezultaty, co dobrze rokuje rozwojowi dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce” - powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dzień wcześniej Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusz Janiszewski formalnie przejął przewodnictwo w Radzie Sterującej A6 - sojuszu największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. —Polska jest odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerem, który pełni znaczącą rolę w Agencji. Jestem przekonany, że przed nami 4 lata owocnej kadencji pod przewodnictwem Piotra Samsona” - powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA.

Piotr Samson został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia Rady Zarządzającej w Kolonii. Zastąpi na tym stanowisku Pekkę Henttu – szefa fińskiej władzy lotniczej. Piotr Samson będzie nadal pełnił obowiązki Prezesa ULC. —To nie tylko ogromny sukces Polski i motywacja do kontynuacji naszych dotychczasowych działań, ale przede wszystkim zachęta do dalszych prac na rzecz lotnictwa — powiedział Piotr Samson, Prezes ULC.

Samson podkreślił również, że europejski rynek lotniczy rozwija się w dużym tempie. Powstają nowe technologie, takie jak bezzałogowe statki powietrzne, które oznaczają nowe wyzwania, zarówno dla ULC, jak i EASA. Europejska agencja będzie musiała również uporać się w najbliższych miesiącach z jednym poważnym problemem — ponowną certyfikacją Boeingów 737 MAX, po tym jak Boeing przygotuje niezbędną dokumentację, a amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa przeprowadzi własną certyfikację.

Przewodniczący Rady Zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków Rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie. Kieruje także pracami Rady Zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.