TOP10 CPK, czyli przegląd kluczowych wydarzeń 2023 r.

Prace projektowe w pełni. Na terenie planowanego lotniska rozbiórki i odwierty. Dla węzła CPK jest już decyzja środowiskowa, a dla lotniska partner strategiczny. Oto dziesięć najważniejszych wydarzeń z ostatniego roku, związanych z tą ważną inwestycją.

Publikacja: 28.12.2023 09:00

Od kilku miesięcy jest gotowy projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i au

Od kilku miesięcy jest gotowy projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Na etapie zaawansowanym są również projekty dróg startowych i kołowania oraz płyt postojowych

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z CPK

1. Wiadomo, jak będzie wyglądało lotnisko

Atrium z dachem w kształcie diamentu, modułowe pirsy pasażerskie, Airport City w sąsiedztwie terminalu. W lipcu spółka CPK przedstawiła projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Dokumentację przygotował master architekt CPK, brytyjskie konsorcjum Foster+Partners, które zaprojektowało wcześniej m.in. lotniska w Hongkongu, Pekinie i Dausze. W przygotowaniu jest projekt budowlany, który powinien być gotowy do końca I kwartału 2024 roku.

Ale to nie wszystko. Na etapie zaawansowanym są projekty dróg startowych i kołowania oraz płyt postojowych. Za to zadanie odpowiada projektant inżynierii lądowej, libańsko-amerykańska spółka Dar. Hiszpański IDOM przygotowuje projekt integracji systemów lotniskowych.

W opracowaniu jest dokumentacja dla wieży kontroli ruchu lotniczego, przygotowana przez polską pracownię JSK Architekci. Nad projektem budynków lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej pracuje polskie konsorcjum AKE Studio, APA i Tequm.

2. Koleje Dużych Prędkości

Z niemal 2000 km planowanych linii, dla ponad 1500 km są gotowe lub opracowywane studia wykonalności. Trwa projektowanie dla ponad 450 km, a priorytetem jest odcinek Warszawa–CPK–Łódź, który powinien być przejezdny wraz z otwarciem pierwszego etapu lotniska CPK. W grudniu dla „warszawskiego” fragmentu tej linii spółka uzyskała decyzję środowiskową. To pozwoli ubiegać się o decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę.

Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi weszła w kolejny etap realizacji. Od września Keller Polska prowadzi palowanie w ramach wzmocnienia fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). W styczniu ma zacząć się budowa pierwszej z dwóch komór dla tarczy drążącej TBM. Za realizację obu komór – startowej na Retkini i wydobywczej w rejonie Łodzi Fabrycznej - jest odpowiedzialny Budimex. W przygotowywaniu zaś jest przetarg na drążenie tunelu.

3. Francusko-australijski partner strategiczny

Spółka CPK wybrała w postępowaniu na inwestora strategicznego francusko-australijskie konsorcjum Vinci i IFM.

Grupa Vinci specjalizuje się w projektowaniu, budowie i operowaniu projektami infrastrukturalnymi. Jest aktywna w 120 krajach, a w portfelu ma 65 lotnisk, np. Londyn Gatwick, Osaka, Manaus, w Lyonie, Lizbonie i Orlando.

IFM to fundusz inwestycyjny zarządzający aktywami o łącznej wartości ok. 140 mld dolarów, współudziałowiec 17 lotnisk, m.in. w Wiedniu, Manchesterze, Sydney i Melbourne.

W spółce CPK Lotnisko inwestorzy zagraniczni obejmą do 49 proc. udziałów (minimum 51 proc. zachowa Skarb Państwa). Szacowany koszt lotniskowej części inwestycji to ok. 41 mld zł. Ponad 32 mld zł pochodzić ma z wkładu inwestorów prywatnych oraz finansowania dłużnego. Planowany wkład budżetu państwa w budowę i uruchomienie lotniska CPK to ok. 9 mld zł.

Zgodnie z prognozami ruchu lotniczego nowy port może w 2040 roku obsłużyć ok. 40 mln pasażerów, czyl

Zgodnie z prognozami ruchu lotniczego nowy port może w 2040 roku obsłużyć ok. 40 mln pasażerów, czyli dwa razy więcej niż dziś Lotnisko Chopina w Warszawie

mat. pras.

4. Decyzja środowiskowa, master plan, prognozy

Spółka CPK opracowała i upubliczniła w tym roku master plan, czyli informację o planach rozbudowy powstającego węzła transportowego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) wydał decyzję środowiskową dla lotniska i węzła kolejowego CPK. Gotowy i zatwierdzony przez ministra infrastruktury jest plan generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). U wojewody mazowieckiego jest wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. A Rada Ministrów przyjęła II etap programu wieloletniego. To gwarantuje finansowanie inwestycji do 2030 roku.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) zaktualizowało prognozy ruchu lotniczego dla CPK, dostosowując je do zmieniających się warunków rynkowych, takich jak wojna w Ukrainie, pandemia i nowe regulacje środowiskowe, a także do założeń biznesowych wprowadzonych przez CPK w porozumieniu z inwestorem strategicznym. Scenariusz strategiczny IATA z czerwca 2023 r. wpisuje się w „widełki” prognozy IATA z 2021 r. i potwierdza, że budowa lotniska CPK ma uzasadnienie. W 2040 r. nowy port lotniczy może obsłużyć ok. 40 mln pasażerów.

5. Ponad 400 mln zł od Unii Europejskiej

Większość kolejowych „szprych” CPK jest wpisana do sieci TEN-T, czyli wykazu strategicznej unijnej infrastruktury transportowej.

Przyznane w 2021 r. dofinansowanie w kwocie 110 mln zł zostało wykorzystane na wykonanie projektu budowlanego tunelu dalekobieżnego KDP w Łodzi i na studia wykonalności (STEŚ) dla odcinków: Warszawa–Łódź–Sieradz–Poznań.

Komisja Europejska przyznała CPK także ok. 300 mln zł na projekt budowlany strategicznej linii KDP między Warszawą i Łodzią. To kluczowy odcinek kolejowego „igreka”, który połączy lotnisko CPK z Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem.

W aktualnie trwającym naborze do programu instrumentu CEF spółka CPK będzie wnioskować o dotacje na łączną kwotę co najmniej 1,7 mld zł.

6. Wykupy nieruchomości

Przyspieszył wykup gruntów prowadzony w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W sumie pod budowę lotniska spółka CPK pozyskała już ponad 1250 ha i żaden z mieszkańców nie został wywłaszczony. Dotychczas do PDN zgłosiło się ponad 1300 właścicieli posiadających w sumie ponad 3550 ha. To ponad 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu CPK.

Dzięki ustawie o CPK na obszarze przyszłego lotniska trwają przygotowawcze prace budowlane. W kilkuset lokalizacjach prowadzone są odwierty i sondowania geologiczne oraz intensywne roboty rozbiórkowe i przeprowadzki.

7. Grupa Kapitałowa CPK

Grupa Kapitałowa CPK została dokapitalizowana i wzmocniona wejściem w jej skład spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) – właściciela i zarządcy m.in. Lotniska Chopina w Warszawie, a także udziałowca większości portów regionalnych w Polsce.

Wniesienie do CPK akcji spółki PPL o wartości 6,4 mld zł i emisja przez ministra finansów obligacji dla spółki CPK – o wartości 3,6 mld zł – pozwoliły podwyższyć kapitał zakładowy do kwoty blisko 11,5 mld zł. Całość udziałów objął Skarb Państwa.

W tym roku spółka CPK przejęła również 38 proc. (czyli pakiet kontrolny) wiodącej kolejowej firmy budowlanej Torpol. Od ponad 30 lat zajmuje się ona kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej.

Dzięki tegorocznej konsolidacji Grupa Kapitałowa CPK jest dziś jednym z największych tego typu podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej.

8. Nowe szybkie pociągi i pool taborowy

Uchwała „Koncepcja zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK” pozwoli na powołanie spółki zależnej. Jej głównym zadaniem będzie zakup ponad 100 elektrycznych pociągów dużych prędkości i zarządzanie taborem. Nowe pociągi m.in. będą przystosowane do osiągania prędkości do 250 km/h i zasilane dwusystemowo. A CPK powoła tzw. pool taborowy. Kupione od producentów pociągi będą wynajmowane przewoźnikom w trybie przetargowym w ramach wieloletnich umów.

Analizy przeprowadzone w modelu CPK do prognozowania ruchu wskazują, że nowe linie do 2050 r. przyczynią się do dwukrotnego wzrostu liczby pasażerów w pociągach dalekobieżnych w Polsce.

9. Współpraca międzynarodowa

CPK już współpracuje z Rail Baltica i Správa železnic. Podczas Railway Direction Days spółka podpisała stosowne umowy o współpracy.

Natomiast planowana w ramach programu CPK linia KDP Lublin–Lwów stworzy najkrótsze i najszybsze połączenie między centralną Polską a Ukrainą. Podpisano porozumienie z Kolejami Ukraińskimi w sprawie przygotowań do budowy nowych połączeń o rozstawie 1435 mm, a z hiszpańskim zarządcą infrastruktury kolejowej ADIF o współpracy w rozwoju sieci KDP w Polsce i wymiany know-how w zakresie m.in. wdrożenia efektywnego systemu zasilania 25 kV prądu przemiennego.

10. Otoczenie inwestycji i wsparcie lokalne

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka dofinansowała m.in. zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Samorządy Baranowa, Teresina i Wiskitek skorzystały z dofinansowania w ramach programu „Bezpieczne drogi”, remontują drogi i wymieniają oświetlenie ulic.

Program Zdrowie – skierowany do trzech szpitali z powiatu grodziskiego, żyrardowskiego i sochaczewskiego – umożliwił dofinansowanie m.in. zakupu nowoczesnej aparatury diagnostycznej, doposażenie pomieszczeń szpitalnych czy podnoszenie kompetencji kadr. Pod koniec roku został ogłoszony również konkurs grantowy „Lokalnie z CPK”, dający szansę na sfinansowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych w otoczeniu inwestycji.

Luis Felipe de Oliveira, prezes ACI Europe

Kilka lat temu największą barierą rozwoju transportu lotniczego była niewystarczająca infrastruktura, która nie była w stanie sprostać obsłudze rosnącego ruchu. Teraz już wiadomo, że mimo pandemii do roku 2040 ruch się podwoi, czyli zostało nam jeszcze 17 lat. Dlatego każda inwestycja w infrastrukturę jest cenna.
Statystyczny Polak lata niewiele ponad raz w roku. Mieszkaniec Europy Zachodniej latał dwa i pół razy, a Amerykanin – trzy i pół razy. Jeśli sytuacja gospodarcza się poprawi i ten wskaźnik w Polsce wzrośnie o połowę, warszawskie Lotnisko Chopina tego nie uniesie. Dlatego trzeba inwestować dzisiaj, żeby nie mieć napięć w przyszłości. Polski projekt jest dzisiaj jedyny w Europie. Nowe lotniska buduje się obecnie tylko w Azji.

Materiał powstał we współpracy z CPK


Materiał powstał we współpracy z CPK

1. Wiadomo, jak będzie wyglądało lotnisko

Pozostało 99% artykułu
Transport
Niepewna przyszłość samochodów na prąd. Rynek e-aut rozczarował
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Transport
Pierwsze lotnisko w Polsce z nowoczesnymi skanerami bagażu. Skróci kolejki
Transport
100 zł za 8 dni jazdy pociągami. Koleje Śląskie kuszą na majówkę. A inni?
Transport
Singapurskie Changi nie jest już najlepszym lotniskiem na świecie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Transport
Polowanie na rosyjskie samoloty. Pomagają systemy śledzenia lotów