Od stycznia do kwietnia 2022 r. w Polsce zarejestrowano 155 autobusów z napędem alternatywnym, z tego 150 w segmencie miejskim – podaje branżowy serwis TransInfo. W całym polskim autobusowym rynku dało to pojazdom z ekologicznym napędem udział na poziomie prawie 38 proc., przy czym w autobusach miejskich ten odsetek zbliżył się już do dwóch trzecich. Dla porównania: w czterech kwartałach 2021 r. w miastach przybyły 374 autobusy z napędem alternatywnym.

Najwięcej rejestrowano elektycznych: w pierwszych czterech miesiącach roku do miejskich flot trafiły 93 takie pojazdy. Według prognoz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) do połowy 2022 r. elektrycznymi autobusami będą jeździć mieszkańcy już 64 miast. W ciągu kolejnych miesięcy łączna liczba e-busów w Polsce powinna sięgnąć 850 szt. – to prawie cztery razy więcej niż pod koniec 2019 r. i blisko 40 proc. więcej w porównaniu z końcem 2021 r.

W tym roku największe inwestycje w zero– i niskoemisyjne autobusy zrealizowała do tej pory Łódź, która wprowadziła na ulice partie hybrydowych Solarisów. W ubiegłym roku liderem była Warszawa z 90 autobusami na sprężony gaz ziemny, a na kolejnych miejscach znalazły się Kraków i Poznań, kontynuujące elektryfikację flot. Z kolei w 2020 r. na pierwszym miejscu miast wprowadzających ekoautobusy także była Warszawa ze 140 nowymi pojazdami, wśród których było 130 elektrycznych.

– Liczba autobusów z alternatywnym napędem rośnie w szybkim tempie przede wszystkim dzięki unijnemu dofinansowaniu – mówi Aleksander Kierecki, szef firmy JMK Analizy Rynku Transportowego. Miasta najczęściej korzystały z trzech narzędzi: Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Natomiast w kolejnych latach główną rolę w rozwijaniu ekologicznego transportu miejskiego ma odegrać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W marcu NFOŚiGW poinformował, że w ramach drugiej edycji programu Zielony Transport Publiczny negocjowane będą dopłaty do nawet 340 autobusów elektrycznych i 48 wodorowych.

Szybki wzrost udziału elektrobusów we flotach samorządowych spółek przewozowych daje Polsce miejsce w gronie europejskich liderów elektryfikacji miejskiego taboru autobusowego. W 2021 r. zajęliśmy piątą pozycję w liczbie rejestrowanych autobusów elektrycznych. Przy czym, oprócz Danii, wyprzedziły nas kraje z nieporównanie większym rynkiem motoryzacyjnym, znacznie szybciej rozwijające elektromobilność: Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy. – Wiele wskazuje, że w tym roku Polska umocni swoją pozycję w tym rankingu – prognozuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Liderem regionalnym już jesteśmy: w Czechach w 2021 r. sprzedały się tylko dwa autobusy z czysto elektrycznym napędem, w Słowacji zaledwie jeden. Lepszy od nich wynik odnotowały natomiast Węgry – 47 rejestracji, a zwłaszcza Rumunia – 69 rejestracji.