1 maja ruszyła bowiem kampania Polskiej Fundacji Narodowej w mediach społecznościowych, która jest skierowana do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, z którymi Polska 15 lat weszła do tej wspólnoty.

Ich odbiorcami są mieszkańcy Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii, Węgier i Cypru.

W spotach występują dzieci, które odpowiadają na proste pytania.