W UE i EOG jest obecnie pięć państw, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy pacjentów jest wyższy niż w Polsce (Czechy, Węgry, Belgia, Hiszpania, Słowenia).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 23,3 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców - o 0,8 więcej niż dobę wcześniej. W ostatnich tygodniach ten wskaźnik dla Czech nieustannie rośnie.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 16,5 (wzrost o 1,3). Trzecie są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 9,2 zgonu (wzrost o 0,6 przy 464 zakażeniach na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). W czwartej w tym zestawieniu Hiszpanii wskaźnik ten wynosi obecnie 8,4 (wzrost o 0,4). Piąta jest Słowenia z 8 zakażeniami na 100 tysięcy mieszkańców. Na siódme miejsce - za Polskę - spadła Rumunia ze wskaźnikiem 7,1 (wzrost o 0,1).

27 października Belgia - po raz pierwszy - wyprzedziła Czechy w zestawieniu krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z największa liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dwóch tygodniach, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. 6 listopada Belgia była jednak za Czechami. Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - obecnie wskaźnik ten wynosi w tym kraju 1575,7 - o 55,4 mniej niż dzień wcześniej.

4 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach wynosi 1585,8 (spadek o 8,6). 22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000.

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie, tak jak dzień wcześniej, wynosi on 1435,8 (wzrost o 23).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - obecnie wynosi on tam 1126,6 (wzrost w ciągu doby o 25,7).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - obecnie wskaźnik ten wynosi tam 1081,3 po spadku o 44,4 w ciągu doby.

28 października wskaźnik 700 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Holandia - wskaźnik ten wynosi w tym kraju obecnie 740,2 (spadek o 13,3).

3 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - obecnie wynosi on tam 898,8 po wzroście o 24,5 w ciągu doby.

6 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 725,3.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Finlandia - z 51,9 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,1). W żadnym kraju UE i EOG współczynnik ten nie jest niższy od 50.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Norwegii i Finlandii - 0,1.