Dalsze wzmacnianie współpracy obronnej pomiędzy sojusznikami USA w regionie Azji i Pacyfiku ma miejsce w czasie coraz większej aktywności Chin w tym regionie.

Dwustronny układ obronny łączący Australię i Japonię nosi nazwę "Wzajemnej umowy o dostępie" i tworzy ramy prawne pozwalające stronom umowy gościć na swoim terytorium przedstawicieli sił zbrojnych drugiej strony, prowadzić wspólne ćwiczenia i wspólne operacje wojskowe.

We wtorek z wizytą w Tokio przebywa premier Australii, Scott Morrison.

Umowa z Australią będzie pierwszą od 1960 roku umową, na mocy której Tokio wyrazi zgodę na obcą obecność wojskową na swoim terytorium (umowa z 1960 roku zezwala na to Stanom Zjednoczonym).

Australia i Japonia negocjują warunki dwustronnej umowy obronnej od sześciu lat, umowa taka musi być ratyfikowana przez parlamenty obu krajów.