Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie w Polsce nie ma województwa, w którym wskaźnik ten byłby niższy niż 30. W trzech województwach jest on niższy niż 40.

Najniższą wartość powyższy wskaźnik osiąga w województwie podlaskim, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 35,4 (wzrost o 3,19, w liczbach bezwzględnych 2916).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń jest obecnie na poziomie niższym od średniej dla całego kraju. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 4 kwietnia spadł poniżej 50, a 7 kwietnia - poniżej 40. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 3 800 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 38,21 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,78 więcej niż dobę wcześniej).

14 marca wskaźnik przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60, 31 marca spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia spadł poniżej 50, a 8 kwietnia poniżej 40 - wykryto tam co najmniej 5 941 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 39,92 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,26).

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, 31 marca - 100, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia poniżej 90, 7 kwietnia poniżej 80 i wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 74,88 (wzrost o 4,72, w liczbach bezwzględnych oznacza to 23 631 zakażeń w ciągu 7 dni).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, 26 marca - 70, 1 kwietnia - 90, ale 6 kwietnia spadł znów poniżej 80, a 8 kwietnia poniżej 70. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 67,28 (wzrost o 1,36, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 13 652 zakażenia koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 63,5 (wzrost o 2,55), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 15 560 zakażeń koronawirusem.

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60, 6 kwietnia spadł znów poniżej tego poziomu, a 14 kwietnia wzrósł powyżej 60 - i wynosi tam obecnie 63,15 (wzrost o 3,17, 10 824 zakażenia w 7 dni).

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, 26 marca - 60, 31 marca 70, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia poniżej 60, 9 kwietnia poniżej 50, a 12 kwietnia wzrósł poniżej tego poziomu - i obecnie wynosi 54,74 (wzrost o 3,78, w liczbach bezwzględnych to 13 082 zakażenia).

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, 28 marca 80, 2 kwietnia spadł poniżej 80, 5 kwietnia poniżej 70, a 7 kwietnia poniżej 60 i wynosi obecnie 53,86 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,02). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 20 465 zakażeń.

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40, 27 marca - 50, 1 kwietnia 60, 5 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, a 14 kwietnia znów go przekroczył i wynosi 53,3 po dobowym wzroście o 0,54 (w liczbach bezwzględnych - 3 659 zakażeń).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, 21 marca - 60, 30 marca - 70, 2 kwietnia spadł poniżej 70, 6 kwietnia poniżej 60, 7 kwietnia poniżej 50, a 13 kwietnia wzrósł powyżej tego poziomu. W województwie tym wykryto co najmniej 7 603 zakażenia koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 52,49 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,47).

Kolejnym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 5 kwietnia spadł poniżej 60 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 714 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 46,96 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,3 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, 26 marca 70, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 7 kwietnia poniżej 60, a 8 kwietnia poniżej 50. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 3 393 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 47,98 (wzrost o 2,64).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, 20 marca przekroczył 40, 25 marca przekroczył 50, 28 marca 60, 4 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, a 7 kwietnia poniżej 50 - i wynosi tam obecnie 46,85 po wzroście o 0,72 (4 034 zakażenia w 7 dni).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 45,22 po wzroście o 1,14 (5 360 zakażeń w ciągu 7 dni).

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w województwie lubelskim wynosi on 41,84 (wzrost o 0,63).