Z danych tych wynika, że w Osace zajętych jest 103 proc. łóżek przygotowanych dla ciężko chorych na COVID-19.

Zajętych jest też 82,4 proc. łóżek dla osób z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem COVID-19.

Aby uporać się z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 władze otworzyły w kwietniu w Osace dwa punkty z łóżkami respiratorowymi dla osób, które wezwały pogotowie, ale nie mogą być przyjęte do szpitala z powodu braku wolnych łóżek.

Władze poprosiły też sąsiadujące z Osaką prefektury, aby zaczęły przyjmować chorych na COVID-19 z Osaki z ciężkim przebiegiem zakażenia. Dotychczas jednak łóżek dla takich chorych udzieliła tylko prefektura Shiga, do której trafił jeden chory z Osaki.

Od 4 marca w Osace 17 osób chorych na COVID-19 zmarło w domach lub w ośrodkach kwarantanny nie uzyskawszy pomocy w szpitalu.

W swoich domach przebywa obecnie w Osace 13 992 osób chorych na COVID-19. 2 958 czeka na przyjęcie do szpitali.

Tym ostatnim oferowane są miejsca w dostosowywanych do przyjmowania chorych hotelach, gdzie mogą się izolować od rodziny w czasie, gdy zakażają koronawirusem.

Władze Osaki apelują do pielęgniarek z całego kraju, aby - w miarę możliwości - przybywały do prefektury pomóc w walce z obecną falą epidemii. Jak dotąd na apele odpowiedziało ok. 40 pielęgniarek.