Cyfrowy paszport covidowy, nazywany też paszportem zdrowotnym, a w nomenklaturze europejskiej EU Digital Covid Certificate, to cyfrowe świadectwo szczepień mające zwalniać osoby zaszczepione z obowiązku wykonywania testów lub odbywania kwarantanny.

Dostępna obecnie krajowa wersja paszportu covidowego nie oferuje pełni możliwości dokumentu europejskiego, dostępnego od 1 lipca. Nie zawiera informacji np. o statusie ozdrowieńca czy negatywnym wyniku wykonanego w ciągu 48 godzin testu.

W badaniu przeprowadzonym przez Kantar 46 proc. osób odpowiedziało, że wprowadzenie paszportów covidowych jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Innego zdania jest 41 proc. respondentów, a 13 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

W ocenie 40 proc. badanych takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. W ocenie 42 proc. osób nie jest. Przy tym pytaniu 18 proc. badanych nie potrafiło wybrać odpowiedzi.

Jednocześnie 52 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że wprowadzenie paszportów covidowych to niezbędny środek bezpieczeństwa. Innego zdania jest 36 proc. Zdania nie ma 12 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 czerwca na grupie 1011 osób.