W UE i EOG jest obecnie pięć państw, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy pacjentów jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Węgry, Belgia, Słowenia, Bułgaria).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 25,9 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,2). 14 listopada był pierwszym dniem od wielu tygodni, w którym wskaźnik ten dla Czech spadł.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 22,5 (wzrost o 0,2). W trzeciej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi z 13,5 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,3). Czwarte są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 13,4 zgonu (wzrost o 0,1 przy 674,2 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). W Bułgarii wskaźnik ten wynosi 13,3

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1301,7 - po wzroście o 37,3.

Wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach wynosi 1075,3 (spadek o 37,1, dwunasty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000. 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1055,8 (wzrost o 12,9).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000 i wynosi tam 995,4 po spadku o 135,5 w ciągu doby.

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 929,3 (spadek w ciągu doby o 2,6).

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 806,1 (wzrost o 3,6).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, a 17 listopada poniżej 800 i obecnie wynosi on tam 783,1 po spadku o 64,4 w ciągu doby.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy - obecnie wynosi on tam 785,8 (wzrost o 12,5).

767 zakażeń koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wykryto w Portugalii.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, a od 15 listopada poniżej 800. Obecnie jego wysokość to 755 - o 6,4 mniej niż dzień wcześniej (to pierwszy dzień wzrostu po dziesięciu dobach ze spadkiem tego wskaźnika z rzędu w Belgii).

Na przeciwnym biegunie znajduje się Finlandia - z 54,7 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,1). 15 listopada wskaźnik ten spadł poniżej 100 również w Islandii, gdzie wynosi obecnie 76,8.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Norwegii i Finlandii - 0,2.