W UE i EOG jest obecnie sześć państw, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy pacjentów jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Węgry, Belgia, Słowenia, Bułgaria, Liechtenstein).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 24,8 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 1,1). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 22,7 (wzrost o 0,2). Trzecia jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 14,3 (wzrost o 1). Czwarte są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 13,5 zgonu (wzrost o 0,1 przy 674,9 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). W piątej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi z 13,2 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,3). W szóstym Liechtensteinie wskaźnik ten osiągnął poziom 13. 

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1241,6 - po spadku o 60,1.

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1069,5 (wzrost o 13,7).

Wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach wynosi 1002,7  (spadek o 72,6, trzynasty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000. 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000 i wynosi tam 935,4 po spadku o 60 w ciągu doby.

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 939,7 (wzrost o 10,4 w ciągu doby).

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 818,8 (wzrost o 12,7).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, a 17 listopada poniżej 800 i obecnie wynosi on tam 783,1 po spadku o 64,4 w ciągu doby.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy - obecnie wynosi on tam 796,8 (wzrost o 11).

785,1 zakażeń koronawirusem (wzrost o 18,1) w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wykryto w Portugalii.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, a od 18 listopada poniżej 700. Obecnie jego wysokość to 657,9 - o 97,1 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Finlandia - z 54,5 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,2). 15 listopada wskaźnik ten spadł poniżej 100 również w Islandii, gdzie wynosi obecnie 72,3.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,2 i Norwegii - 0,3.