W piątek Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, która rozszerza obowiązywanie certyfikatu sanitarnego, a także wprowadza obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia i tych zawodów, których pracownicy mają styczność z grupami ryzyka.

Ustawa umożliwia także zwolnienie pracowników sektora publicznego, którzy odmawiają obowiązkowych  szczepień.

Certyfikat covidowy, czyli świadectwo zaszczepienia lub negatywny wynik testu, trzeba okazywać przed wejściem do obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, a od początku sierpnia ma obowiązywać w lokalach gastronomicznych.

Uczestnicy dzisiejszych protestów protestują przeciwko przymusowym szczepieniom i uzależniania dostępności do różnych usług od szczepienia.

Do starć z policją doszło m.in. w Paryżu, Lille, Lyonie, Marsylii czy Montpellier. Policja użyła gazu łzawiącego, demonstrujący rzucali w nich petardami.