Rząd przyjął projekt specustawy o niebezpiecznych odpadach

Projekt ustawy ma charakter specustawy i ma posprzątać bałagan prawny na kilku terenach poprzemysłowych w zakresie finansowania Krajowego Planu Odbudowy oraz innych funduszy europejskich w ramach polityki spójności w latach 2021–2027.

Publikacja: 25.04.2023 15:27

Rząd przyjął projekt specustawy o niebezpiecznych odpadach

Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (UD312) ma za zadanie rozwiązać kłopot polegający na zanieczyszczeniu terenów poprzemysłowych, na których zidentyfikowano występowanie składowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Specustawa dotyczy konkretnych terenów, które na przestrzeni lat przechodziły z firmy do firmy lub podlegały podziałom terenu na działki. To utrudniało egzekwowanie prawa.

Przykładami terenów, gdzie stwierdzono występowanie problemów z odpadami niebezpiecznymi, są m.in. tereny dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach oraz Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu.

- Ograniczenie zakresu regulacji do kilku konkretnych obiektów umożliwia rzeczywiste oszacowanie skutków finansowych planowanej regulacji. Priorytetem planowanej regulacji jest przede wszystkim usunięcie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny poprzemysłowe oraz –  jeśli jest to możliwe – odzyskanie tych terenów do ponownego wykorzystania, w niektórych przypadkach poprzez nadanie im nowych funkcji – czytamy w dokumencie.

Niebezpieczne dla środowiska i człowieka

Na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych największe problemy występują w miejscach, gdzie zalegają odpady, zgromadzone tam w przeszłości bez zabezpieczenia podłoża, a w niektórych przypadkach również bez wykonania rekultywacji powierzchni tych miejsc składowania. Konsekwencją takiego stanu jest migracja substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego i rozprzestrzenianie się ich, co może wywoływać negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska. Natomiast miejsca wolne od odpadów na wielkoobszarowych terenach dawnych zakładów mogą być zagospodarowywane. 

Czytaj więcej

Niebezpieczne odpady musi usunąć użytkownik wieczysty nieruchomości - wyrok WSA

- Często tereny zdegradowane zostały podzielone geodezyjnie na mniejsze działki i prowadzone są tam działalności o innym niż pierwotnie profilu. Zdarza się, że na tych terenach w miejscach wolnych od odpadów badania powierzchni ziemi nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko – wyjaśnia radca prawna Joanna Maj.

Rozszerzenie listy terenów w przyszłości

Ewentualne przyszłe rozszerzenie listy terenów do projektu ustawy może być wprowadzone w wyniku nowelizacji przepisów i będzie podlegało odrębnej ocenie skutków. Będzie opierało się na prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestrze gromadzącym szczegółowe informacje o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Na podstawie przedstawianych przez GIOŚ zbiorczych informacji z rejestru oraz oceny dostępności środków finansowych na ochronę środowiska minister właściwy do spraw klimatu będzie analizował potrzebę i możliwość uzupełnienia załącznika nr 1 do ustawy.

Zmiany przewidziane specustawą 

1) usunięcie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wybranych wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych, w tym eliminacja lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz oczyszczenie zanieczyszczonych terenów celem późniejszego zagospodarowania, 2) przywrócenie wielkoobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego wykorzystania lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji, o ile jest to możliwe.

Czytaj więcej

Branża gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest odporna na recesję

Nowe przepisy powinny stanowić lex specialis w stosunku do aktualnie obowiązujących ustaw z zakresu ochrony środowiska i w razie potrzeby przewidywać stosowne reguły kolizyjne z przepisami dotyczącymi składowania odpadów oraz usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczanych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (UD312) ma za zadanie rozwiązać kłopot polegający na zanieczyszczeniu terenów poprzemysłowych, na których zidentyfikowano występowanie składowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Specustawa dotyczy konkretnych terenów, które na przestrzeni lat przechodziły z firmy do firmy lub podlegały podziałom terenu na działki. To utrudniało egzekwowanie prawa.

Przykładami terenów, gdzie stwierdzono występowanie problemów z odpadami niebezpiecznymi, są m.in. tereny dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach oraz Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej