Przewiduje tak nowelizacja prawa ochrony środowiska. W piątek przyjął ją Sejm. Zaakceptował też propozycję, by dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska zachowały swoją moc, ale nie dłużej niż przez 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli nowy statut nie zostanie uchwalony, to nada go wojewoda. Projekt noweli wzbudzał kontrowersje. Zarzucano mu, że po zmianie samorządy nie będą miały wpływu na wydawanie pieniędzy z wojewódzkich funduszy, gdyż czterech z pięciu członków rad nadzorczych funduszy wyznaczać będzie administracja rządowa.