16,2 proc. ankietowanych obawia się kolejnego zamknięcia gospodarki w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

14,5 proc. badanych obawia się "politycznej wojny" w Polsce.

14,2 proc. ankietowanych jako źródło obaw wskazuje możliwe nadejście IV fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

6,1 proc. badanych wyraziło obawę, że szczepionki na COVID-19 okażą się nieskuteczne.

2,8 proc. ankietowanych obawia się zamknięcia szkół.

Tylko 0,6 proc. respondentów obawia się utraty pracy.

6,2 proc. uczestników badania nie ma żadnych obaw.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 4 czerwca na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).