Spadek jest na tyle duży, że trudno mieć nadzieję na to, że w całym 2019 r. urodzi się zbliżona liczba dzieci jak w 2018 r. Z danych GUS wynika, że wówczas przyszło ich na świat 388,2 tys.. W 2017 r. urodziło się 402, tys. maluchów.

Spadająca kolejny rok z rzędu liczba dzieci pokazuje, że niezależnie od liczby środków inwestowanych w program Rodzina 500 +, z roku na rok dzieci będzie coraz mniej. To efekt starzenia się pokolenia wyżu lat osiemdziesiątych. Ci z nich, którzy chcieli mieć dzieci, najczęściej je już urodzili. A rosnąca w pierwszych latach po wprowadzeniu programu dzietność była efektem realizacji odłożonych decyzji o drugim i kolejnym dziecku. 

 

Teraz comiesięczna wypłata 500 zł na każde dziecko przestaje mieć wpływ na decyzje prokreacyjne Polaków.

Pełne dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w 2019 r. GUS poda we środę.