Z danych wynika, że tempo wzrostu średniej długości życia będzie w najbliższych czterech dekadach wolniejsze niż przez poprzednie 40 lat.

Pomiędzy 1970 a 2015 rokiem średnia długość życia w USA wzrosła o niemal 8 lat - tymczasem między 2017 a 2060 rokiem ma wzrosnąć jedynie o ok. 6 lat.

U.S. Census Bureau szacuje, że w 2060 roku populacja USA będzie liczyć 404 mln osób (obecnie 332 mln). Do 2028 roku imigranci będą stanowić 14,9 proc. mieszkańców USA - tak wysokiego odsetka osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi nie notowano od 1850 roku.

U.S. Census Bureau szacuje jednocześnie, ze bez napływu imigrantów populacja USA zmniejszyłaby się do 2060 roku do 320 mln.

Z prognoz wynika też, że do 2045 roku biali mieszkańcy USA będą stanowić mniej niż połowę całej populacji USA. Przy zwiększonej imigracji może do tego dojść już w 2040 roku.

Gdyby wstrzymać napływ imigrantów do USA biali stanowiliby w 2060 roku niewielką (51,1 proc.) większość mieszkańców USA.

W grupie wiekowej osób do 30 roku życia biali będą mniejszością w 2024 roku - szacuje U.S. Census Bureau.