Według sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, nieco ponad 36 proc. badanych wierzy, że organa ścigania prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia tej sprawy i zarzutów, jakie pojawiły się publicznie wobec obecnego prezesa NIK.

Aż 30 proc. respondentów uważa jednak, że motywem postępowania prokuratury i służb jest zemsta polityczna. Ale także prawie 30 proc. zapytanych nie wie, co sądzić o powodach intensywnych przeszukań z poprzedniego tygodnia m.in. w mieszkaniach i biurach szefa Izby.

Dowiedz się więcej: Co śledczy znajdą w laptopie prezesa NIK?

Wpływ na ocenę zachowania służb ma orientacja polityczna pytanego. Wyborcy PiS i Zjednoczonej Prawicy generalnie wierzą w propaństwowe i wynikające z przestrzegania prawa motywy ścigania Banasia.

Prawie 60 proc. z nich uważa, że celem postępowania jest chęć wyjaśnienia sprawy. Trzeba jednak podkreślić, że aż 30 proc. nie umie wskazać motywów działania służb. Może to oznaczać, że nawet w elektoracie PiS spora grupa nie wierzy w zwykłe służbowe motywacje m.in. ostatnich przeszukań. Tym bardziej że 9,5 proc. wyborców obozu władzy dopuszcza, iż motywem była polityczna zemsta.

Jakie są Pana/Pani zdaniem motywy działania prokuratury i służb w sprawie badania oświadczenia mająt

Jakie są Pana/Pani zdaniem motywy działania prokuratury i służb w sprawie badania oświadczenia majątkowego prezesa NIK Mariana Banasia? (w proc.)

Rzeczpospolita

Odwrotne proporcje występują wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Niespełna 70 proc. uważa, że motywem była polityczna zemsta, a tylko niespełna 15 proc. wierzy, że chęć wyjaśnienia sprawy.

Lewica podobnie, choć tu grupa uznająca, że służby działają zgodnie ze swoim ogólnopaństwowym przeznaczeniem, jest wyższa: prawie 26 proc. Ale i tu ponad 50 proc. badanych wskazało na motyw politycznej zemsty.

W PSL-Kukiz’15 opinie są bardzo podzielone, choć wciąż największa grupa wyborców tego ugrupowania wskazuje na polityczną zemstę – 41,7 proc. W przypadku Konfederacji ani jeden wyborca nie wskazał motywu, jakim jest chęć wyjaśnienia sprawy. To precyzyjnie pokazuje, jak bardzo przekonania radykalnej prawicy różnią się od poglądów prawicy rządzącej.

Ciekawą prawidłowość widać też w zakresie źródeł, z których badani czerpią swoją wiedzę o świecie. Np. wśród widzów kanału informacyjnego TVP Info przekonanie o szlachetnych motywach przyświecających służbom i prokuraturze ma 72 proc. pytanych. To więcej niż w samym elektoracie PiS/ZP. Za to wśród widzów „Wiadomości” 50 proc. wskazało chęć wyjaśnienia sprawy, 18 proc. zemstę polityczną, a aż 31 proc. nie wie, na co się zdecydować.

A konkurencja? 40 proc. widzów TVN 24 wskazuje na polityczną zemstę, 36 proc. na chęć wyjaśnienia, a 18 proc. nie ma zdania. Podobne proporcje występują wśród osób korzystających głównie z mediów elektronicznych, zarówno portali internetowych, jak i mediów społecznościowych.