Z akt sądowych wynika, że mężczyzna w ubiegłym roku złożył pozew o rozwód po pięciu latach małżeństwa. Choć kobieta początkowo nie chciała rozwodu, ostateczne wyraziła na niego zgodę pod warunkiem, że mąż finansowo zrekompensuje jej lata domowych prac. Jak podkreślała, mężczyzna przez cały okres małżeństwa nie miał w domu żadnych obowiązków. 

Sąd Okręgowy Fangshan w Pekinie orzekł na korzyść kobiety, nakazując jej byłemu mężowi płacenie jej miesięcznych alimentów w wysokości 2000 juanów, a także jednorazową wypłatę 50 000 juanów za prace domowe, które wykonała przez pięć lat małżeństwa. Jak zaznaczył sędzia, „podział majątku po zawarciu małżeństwa zwykle wiąże się z podziałem majątku materialnego, ale prace domowe stanowią wartość niematerialną”.

Orzeczenie wydano zgodnie z nowym kodeksem cywilnym obowiązującym w Chinach od tego roku. Zgodnie z nim małżonkowie są uprawnieni do dochodzenia odszkodowania w przypadku rozwodu, jeśli ponoszą większą odpowiedzialność za wychowanie dziecka, opiekę nad starszymi krewnymi czy pomoc partnerom w ich pracy. Wcześniej rozwodzący się mogli domagać się takiego odszkodowania tylko wtedy, gdy została podpisana umowa przedmałżeńska. Jest to jednak rzadko praktykowane w Chinach.

W mediach społecznościowych sprawa wywołała gorącą debatę. Część internautów zaznacza, że kwota wypłacona kobiecie jest zbyt niska. Inni zwracali natomiast uwagę, że mężczyźni powinni przede wszystkim podejmować więcej obowiązków domowych.