W ostatnich dniach wiele kontrowersji wzbudziło uruchomienie w Warszawie buspasa na ulicy Puławskiej - między granicą miasta a ulicą rotmistrza Witolda Pileckiego. Od początku października kierowcy skarżą się, że decyzja o wydzieleniu jednego pasa ruchliwej ulicy dla autobusów powoduje, że na ul. Puławskiej formuje się gigantyczny korek.

"Puławska to bardzo ważna trasa dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Jeżdżą nią autobusy 8 linii (209, 709, 715, 727, 737, 739, 809, 815), które przewożą niemal 140 tys. osób dziennie. W godzinach szczytu na przystankach zatrzymują się 22 autobusy. Niestety, dotychczas zdarzały się dni, kiedy w porannym szczycie czas przejazdu w kierunku Mokotowa był nawet dwa razy dłuższy niż wynikałoby to z rozkładu" - czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Otwarcie buspasa poskutkowało m.in. powstaniem petycji, której autorka domaga się, by buspas funkcjonował tylko w dni powszednie, w godzinach szczytu.

Działania władz miejskich wytyczających buspasy, a także ścieżki rowerowe kosztem pasów dla samochodów osobowych, wywołują regularne protesty kierowców.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - władze polskich miast powinny wprowadzać rozwiązania (buspasy, wysokie opłaty za parkowanie, wydzielanie ścieżek rowerowych) skłaniające do rezygnacji z poruszania się po mieście samochodem.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 35,9 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 35,6 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 28,5 proc. respondentów.

- Za dodatkowymi rozwiązaniami opowiada się 42% osób w wieku od 35 do 49 lat. Rozwiązania sugerujące rezygnację z samochodu popiera 43% badanych w miastach o wielkości do 20 tys. mieszkańców. Co druga badana osoba (50%) z dochodem przekraczającym 5000 zł netto popiera wprowadzanie rozwiązań skłaniających do rezygnacji z przemieszczania się po mieście autem - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.