Jeśli wybory parlamentarne odbędą się w konstytucyjnym terminie nowy Sejm i Senat wybierzemy w październiku lub listopadzie 2023 roku. Konstytucja stanowi, że "wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, wyznaczając na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu". Kadencja obecnego Sejmu zaczęła się 12 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej

GUS: Poziom inflacji najwyższy od 1997 roku. Przekroczyła 15 procent

Z formalnego punktu widzenia kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Jako że prezydent musi ogłosić termin wyborów najpóźniej 90 dni przed upływem kadencji Sejmu, kampania wyborcza trwa ok. trzech miesięcy.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy co - ich zdaniem - będzie najważniejszym tematem przyszłorocznej kampanii wyborczej.

Najwięcej respondentów - 45,9 proc. - uznało, że będzie to walka z inflacją.

Według 12,7 proc. najważniejszym tematem będzie wojna Rosji z Ukrainą.

8 proc. ankietowanych uznało, że najważniejsza będzie kwestia polityki Polski wobec UE.

Zdaniem 6,2 proc. respondentów najważniejszym tematem będzie transformacja energetyczna.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

6,1 proc. ankietowanych uznaje, że najważniejsze będą kwestie związane z praworządnością.

3,1 proc. respondentów jest zdania, że najważniejszym tematem będzie reforma sądownictwa.

Zdaniem 2,4 proc. najważniejszym tematem będzie walka ze zmianami klimatycznymi.

2,5 proc. ankietowanych uznaje, że najważniejszy będzie inny temat.

13,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Walkę z inflacją za najważniejszy temat zbliżającej się kampanii uważa co druga kobieta i 2 na 5 mężczyzn. Sytuacja gospodarcza będzie najważniejszym tematem przed nadchodzącymi wyborami według połowy respondentów w wieku od 25 do 49 lat i takiego samego odsetka badanych posiadających wyższe wykształcenie. Zdecydowanie częściej niż ogół uczestników badania na inflację wskazują respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (54%). Odpowiedź ta jest najmniej popularna pośród osób o dochodach wynoszących od 1001 do 2000 zł netto (37%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor Działu Analiz w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28.06-29.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.