Wyniki badania przeprowadzonego przez badaczy z uczelni w Tel Awiwie opublikowano na łamach "Global Ecology and Biogeography". Zespół kierowany przez dr. Erana Lewina, dr Haggaia Sharona i dr Tali Magory Cohen postawił sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety preferują wyższe temperatury od mężczyzn, podczas gdy mężczyźni lepiej czują się, gdy temperatura otoczenia jest niższa.

Aby zrozumieć to zjawisko, badacze obserwowali zwyczaje kilkunastu gatunków ptaków i nietoperzy. Odkryli oni, że wśród nietoperzy do "segregacji płciowej" w oparciu o temperaturę otoczenia dochodzi w sezonie zimowym. Samce wybierają wówczas miejsca, w których temperatury są niższe - takie jak np. jaskinie, podczas gdy samice wolą zostać w miejscach, w których temperatury są wyższe, np. w dolinach.

Z kolei u ptaków segregacja taka jest widoczna poza sezonami lęgowym i zimowym, ponieważ samce pomagają w opiece nad pisklętami. Tak jak u nietoperzy, gdy dochodzi do segregacji, samce wolą miejsca, gdzie temperatura jest niższa, a samice - te w których temperatura jest wyższa.

Czytaj więcej

Ból rodzi się w mózgu

Badacze wybrali do obserwacji nietoperze i ptaki, ze względu na ich dużą mobilność, która sprawia, że obraz segregacji pod kątem temperatury otoczenia jest pełniejszy. Ponadto różnorodność warunków klimatycznych w Izraelu umożliwiła zespołowi prowadzić obserwacje w różnych warunkach pogodowych.

Wnioski, jakie badacze wyciągnęli ze swoich obserwacji głoszą, że segregacja, której podstawą jest temperatura otoczenia, umożliwia rozdzielenie samic i samców w czasie, gdy obie płcie się nawzajem nie potrzebują. Zmniejsza to rywalizację samców i samic o ograniczone zasoby oraz ryzyko konfliktu między płciami.

Badacze podkreślają, że różnica w temperaturze, jaką preferuje każda z płci, nie ma na celu "wywoływania konfliktu o to, jak intensywnie ma działać klimatyzacja"

- Nasze badanie wykazało, że zjawisko to (preferowanie wyższych temperatur przez samice) nie jest wyjątkowe dla ludzi - mówi dr Lewin. - U wielu gatunków ptaków i ssaków, samice wolą cieplejsze otoczenie niż samce i, jednocześnie, doprowadza to do segregacji płci - dodaje.

- W świetle tych ustaleń (...) postawiliśmy hipotezę iż obserwujemy tu różnicę w mechanizmie odczuwania ciepła między płciami, która rozwinęła się w toku ewolucji - kontynuuje badacz. Jak mówi może to być zjawisko podobne do tego, które dotyczy innego odczuwania bólu przez obie płcie.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Badacze podkreślają, że różnica ta nie ma na celu "wywoływania konfliktu o to, jak intensywnie ma działać klimatyzacja" lecz, przeciwnie, ma sprawić, że "pary będą zachowywać dystans od siebie, tak aby każde z partnerów mogło spędzać czas osobno".

"Zjawisko to może mieć związek z innym socjologicznym zjawiskiem zaobserwowanym wśród wielu zwierząt, a także wśród ludzi. W otoczeniu, w którym przebywają ze sobą kobiety i mężczyźni, kobiety zazwyczaj nawiązują więcej kontaktów fizycznych między sobą, a mężczyźni zachowują większy dystans i unikają kontaktów ze sobą" - podkreślają badacze.