Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. O obecności Polski w UE - po zakończeniu długiego procesu negocjacyjnego - zadecydowali Polacy w dwudniowym referendum, które odbyło się 7-8 czerwca 2003 roku.

Za obecnością w UE zagłosowało wówczas 13 514 872 głosujących, co stanowiło 77,45 proc. wszystkich głosów ważnych oddanych w referendum.

Przeciw obecności Polski w UE zagłosowało 3 935 655 głosujących, co stanowiło 22,55 proc. wszystkich głosów ważnych oddanych w referendum.

Frekwencja w tamtym referendum wyniosła 58,85 proc. uprawnionych. Aby referendum było ważne, frekwencja musiała w nim wynieść ponad 50 proc. (gdyby była niższa o obecności Polski w UE zdecydowałby parlament).

70,2 proc.

Taki odsetek osób w wieku powyżej 50 lat zagłosowałby dziś za obecnością Polski w UE

Do grudnia 2020 roku Polska otrzymała z UE 190,8 mld euro, wpłacając w tym czasie do unijnej kasy 61,4 mld euro. Oznacza to, że "na czysto" zyskaliśmy ponad 129 mld euro - czyli ponad 592 mld zł. To więcej niż wyniosły roczne wydatki budżetu Polski w 2020 roku (505 mld zł).

W ostatnim czasie PiS przyjął uchwałę o tym, że partia ta "wiąże przyszłość Polski z przynależnością do Unii Europejskiej". Było to pokłosie eurosceptycznych wypowiedzi m.in. wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i posła PiS Marka Suskiego, po których opozycja zaczęła ostrzegać przed polexitem, do którego może doprowadzić Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj więcej

Rzeczniczka PiS: Wykluczamy możliwość polexitu. Przyjęto uchwałę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak zagłosowaliby w referendum ws. obecności Polski w UE, gdyby odbyło się ono dziś.

64,5 proc. ankietowanych zagłosowałoby w takiej sytuacji za obecnością Polski w Unii.

16,2 proc. opowiedziałoby się przeciw takiej obecności.

7,2 proc. deklaruje, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

12,1 proc. respondentów nie wie, jak zagłosowaliby w takim referendum.

. Za pozostaniem we Wspólnocie zagłosowałoby 7 na 10 osób, które skończyły 50 lat i niewiele niższy odsetek respondentów z wyższym wykształceniem (68%). Z uwagi na wielkość miejsca zamieszkania za obecnością w Unii najczęściej zagłosowaliby mieszkańcy największych miast (69%). Przeciwko obecności w Unii częściej opowiedzieliby się mężczyźni (20 %) niż kobiety (13%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.09-15.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.