Liczący ponad 250 stron raport zawiera przede wszystkim dane liczbowe, choć, jak mówił PAP szef komisji Błażej Kmieciak, za każdą z tych liczb kryje się krzywda bezbronnego dziecka.

Komisja rozpatrzyła 349 spraw - z własnej inicjatywy lub do niej zgłoszonych.

Po rozpatrzeniu skierowała do prokuratury 137 zawiadomień.

Analiza spraw wykazała, że wśród skrzywdzonych dzieci większość stanowią dziewczynki - 188, 172 sprawy dotyczyły chłopców, w pozostałych przypadkach brakowało informacji o płci.

Najmłodsze skrzywdzone dziecko miało rok, najstarsze  - 16. "W 22 przypadkach poszkodowani to osoby w wieku do 3 lat. W 71 zgłoszonych do Państwowej Komisji sprawach poszkodowani to osoby w wieku od 3 do 10 lat. Pozostali poszkodowani to osoby w wieku od 11 do 15 lat" - podała w raporcie komisja.

Wśród sprawców dominują mężczyźni - ich dotyczy 94 proc. zgłoszeń. 12,3 proc. sprawców to osoby spokrewnione ze skrzywdzonym dzieckiem, 23,3 proc. to rodzice. Pozostali to sprawcy niespokrewnieni.

Wśród tych ostatnich najwięcej, bo blisko 30 proc. wszystkich spraw  dotyczyło duchownych, było ich łącznie 100. 55 z tych spraw trafiło do prokuratury, 36 dotyczy niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii zaproponowała także zmiany w prawie karnym, w tym nadanie charakteru priorytetowego sprawom związanym z pedofilią i wprowadzenie instytucji adwokata dziecka, ustanowienia kuratora procesowego dla skrzywdzonego dziecka.

Zarekomendowano także zmiany dotyczące działań profilaktycznych, a także obligatoryjne opiniowanie sprawców wykorzystania seksualnego dzieci i orzekanie wobec nich terapii uzależnień.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej