Ma ona upowszechniać dorobek Kisiela: od literatury przez myśl polityczną i liberalno-ekonomiczną aż po muzykę – wyjaśniał wczoraj Bielecki na spotkaniu w Muzeum Niepodległości z okazji setnych urodzin Kisielewskiego.

Organizatorzy chcieliby, aby na przypadającą 27 września 20. rocznicę śmierci Kisiela fundacja już działała.

„Kisiel. Wszystko" – taki tytuł będzie nosiła 14-tomowa seria zbierająca dzieła wszystkie Stefana Kisielewskiego, której pierwsze tomy trafią do księgarń w maju.