Rząd reguluje kolejne zawody medyczne

W elektronicznym rejestrze sprawdzimy, czy dietetyczka lub logopedka ma uprawnienia do wykonywania zawodu.

Publikacja: 30.03.2023 07:18

Czy są alternatywy dla dominującego systemu żywnościowego?

Czy są alternatywy dla dominującego systemu żywnościowego?

Foto: metamorworks

Rząd przyjął w środę projekt ustawy dotyczącej aż 17 nieuregulowanych dotychczas zawodów medycznych.

– Dzięki niej gwarantujemy dopływ profesjonalistów ze specjalistycznym wykształceniem, a tym samym zapewniamy pacjentom wysoki standard. Pracownicy zyskują możliwość rozwoju – napisał w mediach społecznościowych minister Adam Niedzielski.

Czytaj więcej

17 nowych zawodów medycznych. Koniec rocznych konsultacji

Przepisy dotyczą zawodu asystentki stomatologicznej, dietetyka, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, logopedy, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptystki, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika dentystycznego, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeuty zajęciowego.

Osoby wykonujące te zawody uczestniczą obecnie w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy rozporządzeń ministra zdrowia. Zdaniem resortu to jednak nie wystarcza. Uregulowane są wyłącznie ich wymagania kwalifikacyjne, co nie daje gwarancji jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Po zmianach do wykonywania tych zawodów będzie uprawniona wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych. Jej stan zdrowia musi pozwalać na wykonywanie danej profesji. Musi też wykazać się znajomością języka polskiego. Certyfikat językowy nie będzie jednak potrzebny. Wystarczy oświadczenie. Będzie musiała posiadać odpowiednie kwalifikacje (zostały określone w załączniku do projektu ustawy) oraz wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr umożliwi pacjentowi lub pracodawcy zweryfikowanie uprawnień danej osoby.

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie mogła skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do sześciu dni roboczych rocznie. Będzie mógł być wykorzystany na ustawiczny rozwój zawodowy.

Osoby wykonujące zawód medyczny mają podlegać odpowiedzialności za naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu. W razie podejrzenia naruszeń podejmowane mają być odpowiednie czynności, które mogą zakończyć się postępowaniem przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Sprawca zostanie upomniany, dostanie naganę albo zapłaci karę sięgającą trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Komisja może orzec o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do pięciu lat albo pozbawić uprawnień.

Podczas konsultacji społecznych do projektu zgłoszono około 700 uwag. Uwzględniono nieliczne. Aprobaty nie uzyskała m.in. jedna z uwag Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodna z postulatami Związku Zawodowego Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień. Związek zapowiada na 12 maja protest pod Ministerstwem Zdrowia. Domaga się uwzględnienia w projekcie specjalisty psychoterapii/terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Z kolei Polski Związek Zawodowy Dietetyków domaga się odrębnej ustawy dla tego zawodu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach