Zlikwidowano egzaminy, które jeszcze nigdy się nie odbyły

Wystarczy ukończyć studia, aby zostać fizjoterapeutą lub ratownikiem medycznym.

Publikacja: 01.09.2022 14:17

Zlikwidowano egzaminy, które jeszcze nigdy się nie odbyły

Foto: Adobe Stock

Zlikwidowano egzaminy, które jeszcze nigdy się nie odbyły. Wystarczy ukończyć studia, aby zostać fizjoterapeutą lub ratownikiem medycznym

Nie będzie państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego i państwowego egzaminu z ratownictwa medycznego. Taką zmianę wprowadza wchodząca w życie w 2 września nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw.

Egzaminy miały zapewnić jednolite przygotowanie do zawodu absolwentów różnych uczelni. Przed wejściem w 2019 r. standaryzacji kształcenia szkoły wyższe szkoliły różnie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dziś, kiedy programy studiów na fizjoterapii i ratownictwie medycznym są jednakowe, egzaminy nie są potrzebne.

Czytaj więcej

Krótsza droga do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Likwidowane egzaminy jeszcze nigdy się nie odbyły. Pierwszy państwowy egzaminu fizjoterapeutycznego miał zostać przeprowadzony na jesieni tego roku.

Jak tłumaczyli autorzy projektu ustawy, ma ona umożliwić szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą też pielęgniarek, które chcą świadczyć pracę w różnych krajach UE. Zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Po zmianie przepisów pielęgniarki i położne będące obywatelami państw UE, które będą chciały czasowo i okazjonalnie za granicą świadczyć swoje usługi nie będą musiały już podawać informacji o miejscu i czasie wykonywania usług, w oświadczeniu o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania swojego zawodu. Unijne prawo nie nakładało takiego obowiązku, ale polskie już tak - było to więc niezgodne z dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Konieczna była więc zmiana.

Kolejnym ułatwieniem jest to, że pielęgniarka czy położna nie musi już składać oświadczenia o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania swojego zawodu jedynie w izbie właściwej ze względu na miejsce wykonania zawodu. Może to zrobić w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych - tam, gdzie jej wygodniej.

Podstawa prawna - nowelizacja o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw. z 5 sierpnia 2022 r. (DzU z 18 sierpnia 2022 r., poz. 1733)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"