Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach medycznych dostosowujący polskie prawo do rozporządzeń unijnych. Dokument precyzuje zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) w odniesieniu do wyrobów medycznych, a także obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych działających na tym rynku.

Czytaj więcej

Spray do nosa nie może obiecywać walki z Covid-19

Prezes URPL będzie mógł zażądać informacji od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów obracających wyrobami medycznymi, łącznie z wykazem wyrobów na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium Polski. Informacji będzie musiał udzielić również producent wyrobu wykonanego na zamówienie.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu