PEŁNA WERSJA RANKINGU (PDF)

Najbardziej przyjazne urzędy: małe (zatrudniające do 60 pracowników)

Najbardziej przyjazne urzędy: średnie (zatrudniające od 61 do 130 pracowników)

Najbardziej przyjazne urzędy: duże (zatrudniające powyżej 131 pracowników

Nie da się zmierzyć stopnia uprzejmości urzędników. Jednak w wielu sytuacjach spore znaczenie dla petenta urzędu ma czas, w jakim załatwia się sprawy. Dlatego właśnie do kryteriów oceny urzędu przyjaznego zaliczyliśmy to, jak długo trwają niektóre postępowania i czy dokumenty można składać w formie elektronicznej.

Dobrze świadczy o wszystkich urzędach, że na zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czeka się najczęściej nie dłużej niż dwa dni. Ordynacja podatkowa daje im na to tydzień. Jednak takie dokumenty bywają potrzebne firmom i obywatelom w wielu sprawach (np. przedsiębiorcom do procedur przetargowych), więc sprawne ich wydawanie powinno być standardem.

Miarą przyjazności urzędu jest też szybkie prowadzenie postępowań wszczynanych na wniosek podatnika. Takie sprawy dotyczą np. stwierdzenia nadpłaty, a to nie zawsze jest korzystne finansowo dla urzędu skarbowego. Najlepiej z postępowaniami na wniosek radzi sobie urząd w Miechowie, gdzie trwa to średnio 2,69 dnia. Większość urzędów radzi sobie z tym w dwa miesiące.

Do urzędów przyjaznych zaliczyliśmy też te, których działanie sprawia, że większość podatków jest płacona dobrowolnie, a nie ściągana w drodze egzekucji. Dlatego zmierzyliśmy stosunek kwot podatków wpłacanych w obu formach. Okazało się, że we wszystkich urzędach wskaźnik ten przekracza 95 proc.

Statystyki pokazują, że w niemal wszystkich (poza jednym) urzędach podatnicy coraz częściej składają dokumenty elektroniczne. W tych przypadkach, gdzie można się posłużyć komputerem zamiast papierem, prawie wszystkie urzędy wykazują, że udział dokumentów elektronicznych przekracza połowę. Tegorocznym rekordzistą jest urząd w Sierpcu (mazowieckie), gdzie w ten sposób złożono w 2015 roku 82,65 proc. dokumentów, dla których istnieje taka możliwość. Minimalnie słabszy wynik zanotował rekordzista sprzed roku – urząd w Oleśnie (opolskie). Co ciekawe, tamten rekord wyniósł znacznie mniej, bo tylko 58,75 proc.