We wtorek w naszej redakcji odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów laureatom dorocznego rankingu urzędów skarbowych. Wyróżniamy w nim urzędy, które najlepiej spełniają misję administracji skarbowej, czyli przyjazność dla podatnika i skuteczny pobór podatków, a przy tym wydają merytorycznie poprawne decyzje.

Obecny na uroczystości Marian Banaś, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślał, że celami administracji są sprawny pobór podatków i walka z oszustwami, ale też przyjazne podejście do uczciwych podatników, w tym przedsiębiorców.

– Jesteśmy służbą, a to oznacza, że nie możemy odbębniać swoich obowiązków – mówił Banaś, podkreślając konieczność zrozumienia przez urzędników trudnych nieraz spraw biznesu. Zapowiedział też, że projektowana ordynacja podatkowa ułatwi negocjacje i mediacje podatników z urzędami.

W naszym rankingu za urząd przyjazny uznajemy taki, który zabiera podatnikowi jak najmniej czasu. Dlatego w tej kategorii kluczowe znaczenie miał czas postępowań prowadzonych na wniosek podatnika, a także to, ile zabierają urzędowi wewnętrzne procedury pozwalające szybko załatwić jego sprawę.

W kategorii urzędu poprawiającego jakość doceniliśmy te urzędy, którym udało się zmniejszyć odsetek decyzji skutecznie zakwestionowanych przez organy odwoławcze i sądy. Nietrafione decyzje wiążą się nie tylko z uciążliwą walką odwoławczą, ale też z niepotrzebnymi kosztami – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla Skarbu Państwa.

Nagrody dla urzędów skutecznych przyznaliśmy za sprawne realizowanie tytułów egzekucyjnych, czyli dochodzenie wymierzonych już podatków. Jednym z czynników oceny było to, czy kontrolerzy często mylą się w oszacowaniu nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Jak przyznają naczelnicy zwycięskich urzędów, swój sukces w inkasowaniu należności osiągają nie tylko bezwzględnym stosowaniem prawa.

– Staramy się najpierw stosować miękką egzekucję, czyli rozmawiać z podatnikami, zachęcając ich do dobrowolnej wpłaty. Często to najskuteczniejsza metoda – przyznaje Beata Rocka-Grobarczyk, naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany.

W rankingu nie powołujemy kapituły. O kolejności zdecydowały mierniki statystyczne dotyczące wyników pracy urzędów, uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Zresztą sam resort stosuje takie kryteria do oceny pracy urzędów. A ponieważ urzędy w różnych miastach różnią się między sobą liczebnością personelu, osobno nagrodziliśmy małe (zatrudniające do 60 pracowników), średnie (61–130 pracowników) i duże (131 i więcej pracowników).

Więcej o urzędach skarbowych piszemy na rp.pl oraz w specjalnym dodatku dla prenumeratorów „Rz". Przedstawiamy tam pełne wyniki, a także komentarze skarbowców i doradców podatkowych o sukcesach administracji skarbowej i wyzwaniach dla niej. Piszemy m.in. o unowocześnianiu przepływu informacji na linii urząd–podatnik, a także o efektach reformy tworzącej KAS – zarówno dla państwowej kasy, jak i dla podatników.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Kliknij w tabele poniżej, żeby zobaczyć pełne wyniki rankingu

Najbardziej przyjazne urzędy

Urzędy poprawiające jakość

Najbardziej efektywne urzędy

Rozmowa Pawła Rochowicza z Radosławem Słoniewskim - naczelnikiem I US w Radomiu